شهدای مدافع ایمنی کدام ممکن است سوم فروردین آسمانی شدند


شهدای مدافع امنیت که سوم فروردین آسمانی شدنددشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران در ۴ دهه قبلی نماد داده‌اند کدام ممکن است همواره جستجو در ضربه زدن به نظام اسلامی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال‌های فعلی همراه خود این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف قیمت‌های گزاف دشمنی‌های زیادی را علیه ایران انجام داده‌اند. با این حال اجتناب کرده اند ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، کودکان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم تمام نقشه های شوم دشمنان را شکست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش شهدای زیادی تقدیم انقلاب شدند.

اجتناب کرده اند جمله شهدایی کدام ممکن است برای مقابله همراه خود دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ایمنی میهن همراه خود تمام وجود وارد میدان شدند، افسران محافظت نظام بودند.

در ابتدای پیروزی انقلاب، مأموران نیروی انتظامی کمیته انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاندارمری به مقابله همراه خود دشمنان پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را در راه حفاظت اجتناب کرده اند ایمنی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن اسلامی فدا کردند.

اسامی شهدای ناگا کدام ممکن است طی سال های ۵۹ به همان اندازه ۱۳۹۹ در سوم وروردان به بیانیه سوگند خورده رسیدند.

شهید عبدالله پتکان، شهید کریم نقشینی، شهید وهاب برنیان، شهید شمس الدین بیر مولا، شهید سید محمد احمدی، شهید حسین تاجیک، شهید محمد حسین رحیمی، شهید امین الله کریمی، شهید عباس طریفی، شهید میرزامو مرتیوم، شهید میرزام محمدرحمد. -حسینی، شهید عهد علیپور، شهید عباسعلی شیخ، شهید علی اصغر نصیری، شهید علی ذاکری، شهید سید اسماعیل موسوی، شهید علی اکبر قرقالی، شهید ایرج روشن، شهید علی عباس قولی، شهید محمد پیرعلی اسدالله، شهید محمدعلی اسدالله شهید گل محمد عباسی، شهید حمید علیپور، شهید سید شهاب الدین شبری، شهید رشید قحفی، شهید مهدی ممشلی، شهید حمید تفدلی، شهید صمد بیات، شهید غضنفر حسنوند، شهید ولی مرادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید عسگر الله عزت الله.

انتهای پیام/۲۴۱


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید