هدایت افراد به اسلام نیز مبارزه مهمی است


شهید جنگ: هدایت مردم به اسلام هم جنگ مهمی است

به گزارش گروه تولید دیگری رسانه های حفاظت پرس ، شهید «محمدعلی جانکی» فرزند «نزارعلی» دهم اسفند ۱۳۵۸ در مرند دیده به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن در چهارم اسفند ۱۳۶۰ در گیلانغرب به مبایعه نامه رسید. قلمرو عملیات

وصیت نامه منصفانه شهید مبارزه

«به تماس گرفتن خداوندی که هر یک موجودات روی پایین را آفرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنگام در حال مرگ شخصی را می کشد به همان اندازه در قیامت در جیب دادگاه عدل الهی حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگوی اعمال شخصی باشد.
افرادی که در راه خدا کشته شدند خشمگین اند

مادر، پدر، برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهر! گمان نکنید همه برادرانی راه حق گام نهاده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فینال قطره خون شخصی کنار هم قرار دادن جهاد همراه خود کفار هستند، شبیه به کسانی هستند که علیه این مکتب قدم برمی دارند. گمان نکنید آن برادرانی که به سطح مبایعه نامه رسیده اند، بی جان محسوب می شوند، اما علاوه بر این خشمگین اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادشان در همه زمان ها گرامی است.
همراه خود گریه قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام مرا بازو کم نگیرید

اجتناب کرده اند خانوار ام آرزو می کنم بعد اجتناب کرده اند شهادتم اصلاً مزاحم نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاری نکنند که کار ممکن است اوقات فراغت روحم را بر هم می زند. همراه خود گریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زاری قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام مرا بازو کم نگیرید.

اجازه ندهید آمریکا همراه خود هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوبیا آغاز تدریجی

اجتناب کرده اند ملت عاشق می‌خواهم که در مخالفت با همه مشکلاتی که آدم‌خواران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگران خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه در راه انقلاب تحمیل می‌کنند استقامت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهند که گروه‌های آمریکایی اجتناب کرده اند انبوه، هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوبیا خانه سوء استفاده کنند.

اجتناب کرده اند همه برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهران می‌خواهم که به خون ۱۰۰۰ شهید احترام بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوش به فرمان رئیس بزرگمان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سخنان اجرا شود.

خداوند من می خواهم را اجتناب کرده اند شهدای کربلا دانست

ساده درگیر شدن به جبهه که مبارزه نیست، در همه جای مکان افراد را به اسلام سوق دادن مبارزه مهمی است.

در نهایت اجتناب کرده اند خداوند متعال آرزو می کنم که مبایعه نامه مرا اجتناب کرده اند شهدای کربلا بداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا به بهشت ​​برساند.

درود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خداوند

محمدعلی جنجی »

تأمین: نوید شهید

انتهای پیام/۹۱۱


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید