هشدار با اشاره به ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی تقلبی


ستاد توافق ارائه دهندگان بازدید نسبت به کسب غیرمجاز حاضر دهندگان ارائه دهندگان گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی هشدار داد.

به گزارش سراسری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این ستاد در اطلاعیه ای در ترکیبی مسافران نوروزی بر لزوم بدست آمده ارائه دهندگان گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی تنها اجتناب کرده اند امکانات اصلی تاکید کرد.

علاوه بر این هشدار گرفت که برخی متخلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره برداران مکان های کالا بلیط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت و گذار را ایجاد کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در کسب این ارائه دهندگان دقت اجباری را داشته باشند.

{در این} ادعا آمده است: «این کلاهبرداران برای فریب مشتریان اجتناب کرده اند عبارات نادرستی قابل مقایسه با «خیابان تمیز بازگشت»، «به رویداد افتتاح واحد»، «رزرو خانه‌های مبله، جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساحلی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی غیرواقعی قیمت‌های زیرین استفاده کردند. با این حال به معنای واقعی کلمه هستند پس اجتناب کرده اند بدست آمده پیش تیز کردن هیچ خدماتی حاضر نمی دهند.

اجباری است در گذشته اجتناب کرده اند هرگونه اقدام جهت کسب ارائه دهندگان گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتی، مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت مکان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن‌های مربوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً مکان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگهی‌های همراه خود تصویر وزارت میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی را به اطلاع مردمان برسانید. کد دیجیتال». اقدام به.”

علاوه بر این اجتناب کرده اند مسافران درخواست شده است شد در صورت خواستن به اطلاع اجتناب کرده اند صحت این آگهی ها همراه خود شماره ۰۹۶۲۹ تصمیم بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به مکان www.09629.ir مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید