وزیر ارتباطات اختصاص داده شده شد سرعت آنلاین نمایندگی ها را ۱۰ برابر افزایش دهد
وزیر ارتباطات اجتناب کرده اند افزایش سرعت آنلاین نمایندگی ها خبر داد و ذکر شد حداقل سرعت آنلاین ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه یعنی تقریبا ۱۰ برابر سرعت حال را حاضر می دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید