کار تسلی خدا را کم نمی شود


من در جهاد آموختم که کار خدا را منصرف نمی کند /// منتشر می شودبه گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند تبریز، «خسرو سرداری ممقانی» در ۹ فروردین ۱۳۳۷ در شهر ممقان آذربایجان شرقی به دنیا به اینجا رسید. پس اجتناب کرده اند شروع در موضوع مهندسی عمران، درگیری تحمیلی را به صورت جهادی تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جبهه های حق علیه باطل روی آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی تیپ های انصار جهاد سازندگی آذربایجان شرقی را بر عهده گرفت. ۲۶ دی ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ در جهان شلمجه به بیانیه سوگند خورده رسید.

وی در بخشی اجتناب کرده اند این سخنان می گوید:

این ورودی است. شخص به عامل عکس در نظر گرفته شده نمی شود. ممکن است همین جا جز یاد خدا اجتناب کرده اند در حال مرگ نمی ترسم. ممکن است ساده در کنترل ایمنی اجتناب کرده اند جان برادرانم هستم. عراقی ها اجتناب کرده اند ترس شخصی چنان روشن شدند کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنند چراغ های شهر روشن است. در همه زمان ها به رزمندگانی می اندیشم کدام ممکن است جانشان را در راه اخلاق گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن فدا کردند. گاهی کدام ممکن است به در حال مرگ در نظر گرفته شده می کنم همراه خود شخصی می گویم: آدم سرانجام در نهایت {می رود}، بدون در نظر گرفتن بیشتر در راه خدا.

وظیفه ما بالا جابجایی اجتناب کرده اند پله های خاکی است، چقدر حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص دارد، مفیدتر اجتناب کرده اند هزار بار پوست جابجایی است. شهید ساجدی می ذکر شد: سردر دانشکده امام زمان است. نمی دانی رزمنده ها در ساعت شب عملیات چه شکلی بودند. یقیناً این کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق محصول همین دانشکده است. اجتناب کرده اند اینکه ۲۵ روز نتوانستم به مرخصی بروم عذرخواهی می کنم. اجازه ورزش نداشتیم. راستش نمی خواستم، کنجکاوی داشتم {در این} الگو نمایندگی کنم. همانطور که صحبت می کنیم اجتناب کرده اند عملیات کربلای ۴ برگشتم همراه خود یک کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن اجتناب کرده اند خدا یک پتو انداختم در خلوت. ممکن است هم کارم را آغاز کرده ام، فارغ التحصیل هستم.

ممکن است معتقدم کدام ممکن است خداوند انسان را آفرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او ذهن داد به همان اندازه کارهایی را انجام دهد کدام ممکن است خدا را خشنود می تنبل، به شخصی، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه شخصی خوشحال از تنبل. خدا را شکر کدام ممکن است دوم هایم را بی فایده نمی گذرانم. اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم به همان اندازه روزی کدام ممکن است هستم در راه او قدم بردارم.

همسرم امیدوارم در تمام لحظات زندگیت قد بلند باشی چه همراه خود ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نباشی. ممکن است آرزو می کنم در فرونشاندن آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه افراط گرایان نقشی داشته باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نتوانم، خوشحالم کدام ممکن است تصمیم گرفت هستم. هر چند عشق یک صفت ذاتی است. با این حال این عشق در دستور برای خداست. بعد برای مخلوقش در انسان وقتی انحرافی پیش می آید کدام ممکن است خدا را فراموش می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن {عشق واقعی} به عشق دیجیتال روی می آورد، در این روش عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت در کنار همراه خود عشق خدا احترام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به بعضی از اینها می خورم. به همسرم، به پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم، به برادران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی رهبرمان، مدیریت کدام ممکن است تمام وجودش خدمت به ملتش بود، مدیریت کدام ممکن است جوهره اش مظاهر عشق الهی است، مدیریت کدام ممکن است به خاطر وجودش است. ساده اسلام پس اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم در فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب ها این مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرمی را تضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم ندهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمام لحظاتم استوار می ایستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدا آرزو می کنم در این روش کمکم تنبل.

مادر خوبم میدونم چقدر برام مشکل کشیدی ولی میدونم توپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارنجک صدام چقدر کودک های عاشق رو اجتناب کرده اند مادرشون گرفت. ممکن است در برابر این آنها بافت کوچکی می کنم. مادرم نمی داند چه بلایی اوج شهرهای گیلان الغرب، قصرشیرین، مهران، آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دزفول آمده است. به معنای واقعی کلمه هستند همانطور که صحبت می کنیم ۱۶/۱۰/۶۵ مصادف همراه خود ولادت حضرت زینب (سلام الله علیها) است. هستی که صبور بود، برای وقت شخصی در مخالفت با یزید ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف پذیر نشد. اگر می گوییم پیرو دقیق اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه هستیم، باید صبور باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این یزیدیان بایستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها بر خدا توکل کنیم. از «الا همراه خود یاد خدا دلها آرام خواهد گرفت».

یادم به اینجا رسید همانطور که صحبت می کنیم سالروز بیانیه سوگند خورده ۱۵۰ داده ها آموز رزمنده پیرو جاده امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکوب توپخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرپی جی است. مقاله ای خواندم کدام ممکن است در آن بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایشان را بستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر {کدام یک} آرپی جی مناسب کردند به همان اندازه تکه هایشان دانش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق در الحویزه در کربلای هویزه افتاد، مکان بیایم؟ این دنیا پر اجتناب کرده اند پاره کردن است ممکن است نیازی ندارم بمانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بمانم مسئولیت ام انجام مسئولیت در راه خداست. ما خیابان هایی در جاری مونتاژ در جزایر حلقه دار داریم. خیابان ای کدام ممکن است ما را به عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجا به کربلا وصل می تنبل. همین جا در هر دوم اجتناب کرده اند خودگذشتگی سربازان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین ارشد، ان شاء الله در پیروزیشان عجل الله تعالی فرجه الشریف یک تخصص یک ساعته است. این سربازان ساعت شب ها گریه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند گناهی نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند طلب آمرزش می کنند. خداوند آن را اجتناب کرده اند همه مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمنان به او دریغ نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند خواهید کرد آرزو می کنم کدام ممکن است پیش بروید. اجتناب کرده اند همه خواهید کرد راه رفع آرزو می کنم.

درود بر همه همکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادگران عزیزی کدام ممکن است در خندق حفاظت اجتناب کرده اند اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید جفای گذشته تاریخی در امتداد طرف سربازان اسلام به کشتی مقدس شخصی یکپارچه می دهند.

در جهاد معنای کلام امام را کدام ممکن است فرمودند: «کار برای خدا مایوس نمی‌تنبل» را متوجه شدم. اجتناب کرده اند این رو ترجیح می دهیم عشق مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمتکشان را در کشورهای اسلامی شخصی همراه خود هزار عبارت الهام بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق خاص کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است نتیجه تلاشمان به ثمر نشست، گویی زحمتی را متحمل نشدیم، اجتناب کرده اند خداوند متعال آرزو می کنم. . خواهید کرد را به این طریق سنجاق کنید. قدر یکدیگر را بدانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خدا بخواهید کدام ممکن است در کارتان کمک تنبل.

انتهای پیام/


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید