۲۸۸ کشته در تصادفات نوروزی / ۴۶۰۰ خودرو توقیف شد۳۰ سهم تصادفات در ۲۴ ساعت قبلی بر تأثیر وارونگی {به دلیل} خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواب آلودگی است.

دیدگاهتان را بنویسید