افزایش ۲.۳ درصدی بازدید کنندگان سایت برون شهری – اورشلیم تحت وب هاب | ایستگاه خبریفینال داده ها اجتناب کرده اند ۲۴۹۲ تردد سرزنده در محورهای برون شهری در ساعت شب قبلی حاکی اجتناب کرده اند افزایش ۲.۳ درصدی تردد نسبت {به روز} قبلی است.

به گزارش قدس تحت وب ، بر ایده عکسها دریافتی اجتناب کرده اند دوربین های مدار بسته، سامانه های تردد شمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشت های راهداری در سرتاسر ملت، جدا از محورهای ممنوعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعه ذیل، بقیه محورهای مواصلاتی ملت باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد از آنها انجام تبدیل می شود. باز کن. معمولاً حرکت می تنبل. فینال داده ها اجتناب کرده اند ۲۴۹۲ تردد سرزنده در محورهای برون شهری در ساعت شب قبلی حاکی اجتناب کرده اند افزایش ۲.۳ درصدی بازدید کنندگان سایت نسبت {به روز} قبلی است. خودرو با کیفیت حرفه ای نیز ۶.۶ نسبت، بالا تردد بین ساعت ۱۷ تا ۱۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین تردد بین ساعت ۴:۰۰ تا ۵:۰۰ است.

شلوغ ترین امکانات در ۲۴ ساعت قبلی:

ردیف

محور عنوان

شرایط. شرط

انواع خودرو

۱

اتوبان تهران – کرج

البرز

۱۲۱۱۴۹

۲۴

اتوبان کرج قزوین

البرز

۱۱۴۹۳۹۴

۳

آزادراه کرج – تهران

البرز

۱۰۹۸۴۸

۴

اتوبان تهران – کرج

تهران

۱۰۳۸۵۱۱۴

۵۴

اتوبان قم – تهران

تهران

۸۸۰,۵۰۴

۶

اتوبان تهران – قم

تهران

۸۴,۵۷۴۹

۷۴

قرچک – ری

تهران

۶۵۵۷۴

۸

آزادراه قزوین – زنجان

کاسپین

۶۵۱۵۳

۹۴

آزادراه ساووه – تهران

تهران

۶۰۴۳۳

محدودیت های ترافیکی در نوروز ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ تا ۱۴ فروردین ۱۳۸۰

در موضوع انتظارات اجتناب کرده اند وضعیت ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسمیت تردد در سفر نوروزی سال ۱۴۰۱، آسانسور ضریب امنیت، تسهیل در حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت های تردد اجتناب کرده اند روز چهارشنبه ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ لغایت نوک روز یکشنبه ۱۴/۱ /. / ۱۴۰۱ مطابق تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر اجرا ممکن است.

الف) محدودیت های کلی

۱- تردد بسیاری از موتورسیکلت در ساختار نوروزی در تمامی محورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه ها، کرج چالوس، هراز، فیروزکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محورهای حیاتی ممنوع است.

۲- در کلیه محورهای برون شهری کدام ممکن است در روزهای قبلی محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت تردد برای بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه اعمال شد، تردد بسیاری از تریلر، ناوگان ترانزیتی، وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخازن حمل بنزین، داروها شریر شدنی، بهداشتی، ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی (گندم، جو، برنج، سویا، دانه های روغنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا دارای مجوز اجتناب کرده اند پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ناجا اجتناب کرده اند این امر مستثنی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت تردد این خودرو تنها در خیابان هایی اعمال تبدیل می شود کدام ممکن است مقررات راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی خوب طرفه یا سال ممنوعیت های در اطراف اعمال تبدیل می شود.

۳- تردد بسیاری از تریلر، وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگن جدا از حمل بنزین، داروها فاسدشدنی، بهداشتی، داروها ضدعفونی کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی دارای مجوز در گذشته تاریخی ۱۳/۱/۱۳۰۱ در کلیه مناطق برون شهری ملت ممنوع است.

ب) محدودیت های محوری

۱- محور کرج – چالوس

۱-۱) شکسته نشده جلوگیری اجتناب کرده اند تردد بسیاری از تریلر، وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیونت در محور کرج – چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

او هست. ۱-۲) تردد بسیاری از خودرو در محور کرج – چالوس اجتناب کرده اند ساعت ۱۲:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷. /۱۲/۲۸ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ تا ساعت ۲۴ شبیه به روز اجتناب کرده اند مرزن آباد {به سمت} کرج ممنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با گفتن ماموران پلیس راه مستقر در محل، تردد بسیاری از خودرو اجتناب کرده اند ساعت ۱۶: ۰۰ در گذشته تاریخی های اشاره کردن شده تا ساعت ۲۴:۰۰ اجتناب کرده اند حیاط امیرکبیر کرج {به سمت} مرزن آباد خوب طرفه.

۱-۳) تردد بسیاری از خودرو در محور کرج – چالوس اجتناب کرده اند ساعت ۱۲ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه مورخ ۴، ۵، ۱۲، ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹۳/۰۱/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۰۲:۰۰ بامداد بعد اجتناب کرده اند ظهر اجتناب کرده اند کرج، میدان امیر کبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدای آزادراه تهران – شمال (انتهای آزادراه آزادگان) {به سمت} مرزن آباد ممنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با گفتن ماموران پلیس راه مستقر در محل، تردد بسیاری از خودرو اجتناب کرده اند ساعت ۱۶:۰۰ به بعد. گذشته تاریخی های اشاره کردن شده تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد بلافاصله اجتناب کرده اند مرزن آباد {به سمت} کرج یکطرفه {خواهد بود}.

ملاحظه:

در صورت افزایش کمیت تردد در اتوبان تهران-شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال کندی تردد در موجود در تونل ها، با گفتن ماموران مستقر در محل شمال به جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا شمال شرق، آزادراه در هر ۲ خیابان مسدود تبدیل می شود. خیابان شمال – جنوب.

۲- محور هراز

۲-۱) تداوم جلوگیری اجتناب کرده اند حرکت بسیاری از تریلر در محور هراز.

۲-۲) تردد بسیاری از وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیونت جدا از حمل بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها فاسدشدنی اجتناب کرده اند ساعت ۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۴۰۰ لغایت ساعت ۰۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۰۶:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴۰۱ ۰۱/۱۱ الی ۰۲:۰۰ بامداد سه شنبه ۱۶/۱/۱۳۰۱ رودین اجازه دریافت پذیرش در آمل را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

۲-۳) تردد بسیاری از خودرو ممنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید با گفتن ماموران پلیس راه مستقر در محل اجتناب کرده اند ساعت ۰۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۰۰ اجتناب کرده اند آمل به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد بسیاری از خودرو ممنوع است. اجتناب کرده اند ساعت ۱۲ شبیه به روز اجتناب کرده اند رودهن {به سمت} آمل خوب طرفه {خواهد بود}

ممکن است بودم. ۲-۴) تردد بسیاری از خودرو اجتناب کرده اند ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ لغایت ۰۱/۰۵/۱۴۰۱، ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ لغایت ساعت ۰۲:۰۰ روز بعد اجتناب کرده اند رودخانه به اسک. را انتخاب کنید و انتخاب کنید با گفتن ماموران پلیس راه مستقر در محل، تردد بسیاری از خودرو اجتناب کرده اند ساعت ۱۵:۰۰ در گذشته تاریخی های مذکور تا ساعت ۲۴:۰۰ اجتناب کرده اند آب اسک {به سمت} رودهن خوب طرفه {خواهد بود}.

۳- محور فیروزکوه

الف) تردد بسیاری از تریلر اجتناب کرده اند ساعت ۱۲ الی ۲۴ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۰۰ اجتناب کرده اند جنوب به شمال محور تهران – فیروزکوه – قیم شهر ممنوع است.

ب) تردد کلیه تریلرها اجتناب کرده اند ساعت ۶ صبح روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه مورخ ۲۸، ۲۷، ۲۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹/۱۲ ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند جنوب به شمال محور تهران – فیروزکوه – گامشهر ممنوع است.

ج) تردد کلیه تریلرها اجتناب کرده اند ساعت ۶ الی ۲۴ روزهای ۵ شنبه، جمعه، شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه مورخ ۵، ۴، ۱۲، ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۹۳/۰۱/۱۴۰۱ اجتناب کرده اند خیابان قیمشهر شمال – جنوب محور فیروزکوه – تهران ممنوع است. .

۴- اتوبان کرج – قزوین

تردد بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه در خیابان کرج به قزوین اجتناب کرده اند ساعت ۷ الی ۲۴ روزهای ۲۶، ۲۸، ۲۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف قزوین به کرج اجتناب کرده اند ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۲۴:۰۰: ۵، ۱۱، ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ممنوع است.

۵- محور قدیم قزوین – رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس

تردد بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر {در این} محور ممنوع است:

۵-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای ۲۶، ۲۸، ۲۷، ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵-۲) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰، ۱۱، ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱/۱/۱۳

۶- محورهای اردبیل – آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل – سرشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس

تردد بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر {در این} محورها ممنوع است:

۶-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای ۲۶، ۲۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ مورخ ۲۹ آذرماه

۶-۲) اجتناب کرده اند ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰، گذشته تاریخی های ۴، ۵، ۱۲، ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱/۱/۱۴

۷- محورهای بزرگراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراهی مشهد – قوجان، مشهد – سبزوار، مشهد – تربه – حیدریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

تردد بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر {در این} محورها ممنوع است:

۷-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ روزهای ۲۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

۷-۲) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ گذشته تاریخی های ۱، ۴، ۸، ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱/۱/۱۴

۸- محور جنگل های فاروج – شیروان – بجنورد – شمنبید – گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

تردد بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر {در این} محور ممنوع است:

۸-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روزهای ۲۶، ۲۸، ۲۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸-۲) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ گذشته تاریخی های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۰۱/۰۶/۱۴۰۱

۸-۳) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ گذشته تاریخی های ۱۱، ۱۲، ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱/۱/۱۴

۹- محور گلو – گرگان – جنگل گلستان – علف بید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

تردد بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر {در این} محور ممنوع است:

۹-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

۹-۲) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ گذشته تاریخی های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۴۰۱/۱/۱۳

۱۰- محور یزد – طبس – طبس – اصفهان – برجند – قان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

تردد بسیاری از تریلر را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل نقلیه در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر {در این} محور ممنوع است.

۱۰-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰، ۱۲/۲۹/۱۴۰۰

۱۰-۲) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ گذشته تاریخی های ۱، ۵، ۶، ۱۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱/۱/۱۳

۱۱- قطب های بی نظیر استانداری بوشهر

تردد بسیاری از کمپرسی های حامل سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح ساختمانی اجتناب کرده اند ساعت ۷ صبح مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۴۰ لغایت ۲۴ روز ۱۴/۱/۱۳۰۰ در محورهای بی نظیر استانداری بوشهر ممنوع می باشد.

۱۲- محور بوشهر – شیراز

تردد بسیاری از تریلر، وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیونت جدا از تانکر بنزین در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر {در این} محورها ممنوع است:

۱۲-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای ۲۶، ۲۸، ۲۷، ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۲-۲) اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ الی ۲۴:۰۰ اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ تا نوک ۰۱/۱۴/۱۴۰۱

۱۳- محورهای پلدختر – اسلام آباد، خرم آباد – پلدختر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس.

تردد اتوبوس در محور خرم آباد – بلدختر اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۵/۱۲/۱۳۰۰ لغایت نوک ۱۵/۱/۱۳۰۱ ممنوع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور خرم آباد – پل زال شناخته شده به عنوان مسیر متفاوت تصمیم گیری شده است.

۱۴- محور قدیم کاشان – قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس

تردد کلیه خودرو بار با کیفیت حرفه ای (تریلر، وسایل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامیونت) در ساعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی های زیر اجتناب کرده اند این محور ممنوع است:

۱۴-۱) اجتناب کرده اند ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه منطبق با ۲۶/۱۲/۱۴۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ روز جمعه منطبق با ۲۷/۱۲/۱۴۰۰

ج) محدودیت در زیادی از ترافیکی

۱- بار کالاهای تردد کدام ممکن است قبلاً دارای مجوز تردد در کلیه راههای بی نظیر برون شهری اجتناب کرده اند ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ لغایت ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز جمعه مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۱ می باشد. ۰۷/۰۷ لغایت ۰۷:۰۰ بامداد روز سه شنبه ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز جمعه ۰۱/۱۲/۱۳۰۱ تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز دوشنبه ۱۵/۱/۱۳۰۱ ممنوع می باشد.

۲- صدور پروانه تردد خودرو تردد اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۲/۱/۲۵/۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۴/ ممنوع است.

تبصره: برای گذشته تاریخی های ۵، ۶، ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۱/۱/۱۰، به تجزیه و تحلیل صادرکنندگان، ساده برای کالاهای تردد کالاهای حیاتی سراسری، گذرنامه صادر تبدیل می شود.

د) محدودیت در خودرو ترانزیتی حامل بنزین

ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد کلیه خودرو ترانزیت بنزین اجتناب کرده اند ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز چهارشنبه ۲۵/۱۲/۱۳۰۰ لغایت ساعت ۷:۰۰ صبح روز جمعه ۰۱/۰۵/۱۳۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۷:۰۰ صبح روز یکشنبه ۰۱/۰۷/۱۳۰۱ لغایت ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز سه شنبه ۰۱/۰۹/۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اجتناب کرده اند ساعت ۷:۰۰ صبح روز پنجشنبه ۱۱/۰۱/۱۴۰۱ تا ساعت ۷:۰۰ روز یکشنبه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ممنوع است. علاوه بر این در سایر روزهای اجرای ساختار نوروزی ۱۴۰۱ خودروها ساده مجاز به تردد در روز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موظف به توقف در یک روز واحد در محله های ایمن خواهند بود.

تبصره: خودروهای موضوع این بند اجتناب کرده اند ضوابط مندرج در ردیف ۲ بند الف) محدودیت های کلی (صفحه اول) مستثنی هستند.

ه) اعمال محدودیت های غیرمنتظره

در صورت خواستن به اعمال محدودیت های پیش سوراخ بینی نشده در محورهای تحمل محافظت استان ها اطمینان حاصل شود که مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرور خودرو، رؤسای پلیس راه استان ها با توافق پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ناجا، به صورت اتفاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزان کافی مکلفند. فرصتی برای گزارش انتخاب ها صحیح بگیرید.

* نکته:

در صورت روال بودن وضعیت تردد در محورهایی کدام ممکن است ایده بر اعمال محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت تردد است، فرماندهان پلیس راه قلمرو با توافق پلیس راه فراری نسبت به عدم اجرای {محدودیت ها} در زمان های تصمیم گیری شده اطلاع دهند. .

ممنوعیت تردد {به دلیل} تداخل آب و هوای محلی:

۱- محور سی دردسرساز – بادنا / واقع در استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اجتناب کرده اند مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۰ تا اطلاع بعدی / بدلیل نبود امنیت کافی مسدود است.

۲- محور سروآباد – پاوه / واقع در قلمرو کردستان اجتناب کرده اند مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی / بدلیل عدم امنیت کافی مسدود است.

۳- کریدور کنجانما – تویسیرکان / واقع در استانداری همدان اجتناب کرده اند ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی / {به دلیل} امنیت ناکافی تعطیل است.

۴- محور پونل – خلخال / واقع در استان گیلان اجتناب کرده اند مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ لغایت اطلاع بعدی / بدلیل عدم امنیت کافی مسدود است.

۵- محور فزک – بلادا / واقع در استان مازندران اجتناب کرده اند مورخ ۱ آذر ۱۴۰۰ لغایت اطلاع بعدی / بدلیل عدم امنیت کافی مسدود است.

۶- کریدور هشتگرد – طلقان / واقع در استانداری البرز اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱ آذر ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی / {به دلیل} امنیت ناکافی تعطیل است.

۷- محور لاسم ارجمند / واقع در استان مازندران اجتناب کرده اند مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰ لغایت اطلاع بعدی / بدلیل نبود امنیت کافی مسدود است.

۸- آسیاب غیر معمول – محور صفید آبی / واقع در جنوب استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اجتناب کرده اند مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی / بدلیل عدم امنیت کافی مسدود است.

۹- محور ریگان – ایرانشهر / واقع در استان کرمان اجتناب کرده اند مورخ ۶ آذر ۱۴۰۰ لغایت اطلاع بعدی / بدلیل عدم امنیت کافی مسدود است.

ممنوعیت تردد:

۱- محور رامیان – اولنگ – شاهرود / واقع در استان های گلستان / اجتناب کرده اند مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی / بدلیل نبود امنیت کافی مسدود است.

۲- محور فرعی شمشک – دیزین / واقع در استان های البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران / اجتناب کرده اند مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی / بدلیل عدم امنیت کافی مسدود است.

۳- محور بغداد – نهبندان / واقع در استانداری کرمان / اجتناب کرده اند مورخ ۲۴ فروردین ۹۸ تا اطلاع بعدی مسدود است / بدلیل امنیت ناکافی .

۴- کریدور خرم آباد – بلدختر / واقع در استان لرستان / اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۵ بهمن ۹۲ تا اطلاع ثانوی / بدلیل نبود امنیت کافی مسدود است.

تأمین: مهر

ts/

دیدگاهتان را بنویسید