تشبیه شهید «گری سعید» به «حبیب بن مظاهر»


به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند همدان، شهید «سعید گری سعید» مدیریت دلیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزانه ای بود کدام ممکن است در همه زمان ها در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی همراه خود دشمنان اسلام می جنگید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام خطرات را به هزینه تمام شده به جان کسب. انقلاب اسلامی. ..نکن

وی دارای پاسخگویی های جانشین فرماندهی سپاه همدان، فرماندهی سپاه نهاوند، فرماندهی سپاه سنکور، فرماندهی سپاه جوانرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیپ ابوذر، فرماندهی تیپ ۲۱۲ حمزه سیدالشهدا (سپاه پافه)، معاون تیپ بی طرفانه ۱۰۰ آنسار، فرماندهی سپاه جوانرود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیپ ابوذر است. فرمانده لشکر اعزامی مریوان، معاون شهرامفر، قرارگاه عملیاتی وزارت امور خارجه ارومیه (شهید گری)، جانشین قرارگاه نجف، فرمانده کل سپاه درک یزد، تیپ ۱۸ غدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده لشکر ۳. یگان ویژه ارومیه در کارنامه دیدنی شخصی.

سردار «سعید گری سعید» پس اجتناب کرده اند چندین سال خدمت خالصانه در مناطق ظریف ملت، در چهارم اسفند ماه سال قبلی در پاکسازی مناطق مرزی توسط گروهک تروریستی پژاک به مبایعه نامه رسید.

خبرنگار حفاظت پرس در همدان اظهار داشت وگویی همراه خود فرحناز رسولی شریک زندگی شهید سعید گری سعید انجام داده است کدام ممکن است در شکسته نشده می توانید نتایج این مصاحبه را بیاموزید:

حفاظت پرس: چگونه همراه خود سردار شهید «گری سعید» شناخته شده از حداکثر؟

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در دوران انقلاب اسلامی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرمی زیادی داشتم، در همه زمان ها در تصویر علیه رژیم شاهنشاهی نمایندگی می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فعالان انقلابی بودم. سردار «گری سعیدی» پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی همراه خود وجود اینکه اهل شهرستان اسدآباد استان همدان بود، فرمانده سپاه پاسداران در شهر «خندق» محل اقامت من می خواهم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند من می خواهم وصف کرد. کنجکاوی من می خواهم به انقلاب اسلامی اطرافیان اجتناب کرده اند طریق دوستان پدرم شنیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند من می خواهم پرسیدند.

من می خواهم در همه زمان ها واقعاً دوست داشتم همراه خود عالی انقلابی عروسی کنم. با این حال پدرم {به دلیل} عدم محبوبیت کافی اجتناب کرده اند سردار گری السعیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس اجتناب کرده اند مبایعه نامه او همراه خود عروسی من می خواهم مخالفت کرد. با این حال سرانجام راضی شدند، سردار با توجه به همه مشکلات همراه خود من می خواهم صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی را تحمل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توجه درست همراه خود او عروسی کردم.

سردار شهید

متهم: سختی های اقامت را همراه خود سردار گری سعید چگونه تحمل کردید؟

اقامت ما اجتناب کرده اند شبیه به روزهای اول به سختی آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در معرض خطر بودیم، شهر سنقر در آن نقطه ناامن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در خانه}‌های شرکتی در اطراف اجتناب کرده اند شهر اقامت می‌کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود من می خواهم تصمیم گرفت، از می‌دانستم در اطرافم کم خدمت هستم. به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شد سردار نامعلوم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم در خلوت در همه زمان ها همراه خود خدا خلوت می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کردم باید مثل حضرت زینب(س) درد ها را تحمل کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول حق باشم.

کودک های من می خواهم همراه خود درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه بیگانه نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها می ترسیدم کدام ممکن است برایشان ضد انقلاب {اتفاق بیفتد}. «را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به شخصی رحم نمی کنی، به خانوار شخصی رحم کن». تعدادی از روز بعد اجتناب کرده اند این نامه عالی نارنجک برای اسکان ما پرتاب شد. با این حال نرده های پنجره ها مانع اجتناب کرده اند ورود نارنجک ها به موجود در اتاق می شد. اگرچه او متحمل خسارات پولی شد. با این حال به کسی آسیبی نرسید.

حفاظت آر اس پی: سردار گری سعید چه مشخصه هایی دارد؟

سردار «گری سعید» مردی بصیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودآموخته بود کدام ممکن است به سمت مشکلات پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوصله فراوان داشت. همراه خود ملاحظه به اینکه در سر نبرد همراه خود ضدانقلاب فرمانده سپاه «خندق» بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عملیات های مضر نمایندگی می کرد، مشکلی برای اسکان نیاورد.

شهید سرلشکر گری سعید را می توان همراه خود حبیب بن مظاهر ارزیابی کرد. از حبیب بن مظاهر در رکاب پیامبر (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام علی (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام حسین (علیه السلام) جنگید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبایعه نامه رسید. سردار «گری سعید» اجتناب کرده اند فعالان انقلابی همدان در گذشته اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بطن انقلاب اسلامی حضور داشت.

سردار شهید

حفاظت پرس: برخورد سردار گری سعید همراه خود همکارانش چگونه بود؟

سردار «گری سعید» پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چابک همراه خود حوصله بود. در اطراف کارش فوق العاده آرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه زیردستانش کدام ممکن است همراه خود آنها اشکال داشتم همراه خود دلسوزی رفتار می کرد.

سردار گری سعید اوقات فراغت به سختی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها شلوغ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر وقت به جهان اعزام می شد همراهش می کردم به همان اندازه وقت بهتر شدن برای اسکان را تلف نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اوقات فراغت همراه خود کودک ها فوتبال ورزشی می کرد.

حفاظت پرس: سخنان پایانی:

سردار «گری سعید» خیلی مظلومانه به مبایعه نامه رسید. شهدا {برای حفظ} اوقات فراغت ما تمام وجودشان را فدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید به همان اندازه جایی کدام ممکن است در توان داریم برای آشنایی آنها امتحان شده کنیم.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید