دعوت به طراحی پوستر «۱۲ مارس» کسب اطلاعات در مورد اقدامات آل سعود علیه بشریت


خبرگزاری فارس در قم گزارش داد کدام ممکن است دبیرخانه نهضت پوسترهای انقلاب از ما اجتناب کرده اند دعوت برای برگزاری مناسبت طراحی پوستر همراه خود عنوان «۲۲ اسفند» همراه خود موضوع اقدامات آل سعود علیه بشریت خبر داد.

دبیرخانه نهضت پوسترهای انقلاب از ما اجتناب کرده اند درست در این لحظه ۴ به همان اندازه ۱۴ اردیبهشت مصادف همراه خود عید سعید فطر کنار هم قرار دادن بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آثار نمایندگی کنندگان است.

موضوعات این فراخوان هفتمین سالگرد تهاجم آل سعود به یمن مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مظلوم، اعدام دسته جمعی ۸۱ دیگری توسط آل سعود با بیرون جیب دادگاه شفاف، دوره ای سازی روابط کشورهای به به نظر می رسد اسلامی همراه خود رژیم صهیونیستی است. امارات، بحرین، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید…)، بیانیه سوگند خورده شیعیان مظلوم افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان توسط جریان های تکفیری، «یمن» وهم اسطوره استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت است.

عناوین کشتی آثار برای این مناسبت هنری برای ادغام کردن فضای روشنفکران، غربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعیان حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت به سمت این جنایات، اقامت، احساسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی شیعیان قطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی آنان {در میان} وهابی ها، خدمت آل سعود به صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​حمایت اجتناب کرده اند صهیونیسم است. برای صهیونیسم سعودی های سرد، ندای سرخ مقدمه منجی مظلومان اجتناب کرده اند جهان است.

این می تواند یک فراخوان نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوانی است به همه هنرمندان آزاده برای حفاظت اجتناب کرده اند مظلومیت دوگانه افراد یمن، شیعیان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

استفاده اجتناب کرده اند نمادهای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل فهم برای کشورهای مختلف {به دلیل} جهانی بودن موضوع، آزادی رمز و راز سوار، عدم رقبا، پرهیز اجتناب کرده اند اندیشه های تکراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به عملکرد های این دعوت اجتناب کرده اند اطلاعات محتوایی است کدام ممکن است نمایندگی کنندگان باید به آن کانون توجه کنند. حساب.

هنرمندان علاوه بر این ملاحظه داشته باشند کدام ممکن است مانترا وکالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا جنبش از ما در پوسترهای ارسالی درج شود. این بنرها در کانال های مناسب این جنبش به معامله با [email protected] در پیام رسان مطمئنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلگرام در اختیار هنرمندان قرار خواهد گرفت. اندازه ارسالی باید ۵۰ در ۷۰ سانتی متر، خوانایی ۳۰۰ همراه خود فرمت jpg را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از ۱۰ مگابایت (همراه خود ترتیب استاندارد) باشد.

نمایندگی کنندگان {در این} فراخوان می توانند تلاش های هنری شخصی را اجتناب کرده اند طریق واتساپ هر دو تلگرام به شماره ۰۹۰۲۵۱۳۶۶۵۲ کشتی کنند.

انتهای پیام/ ۷۸۰۳۳
این را برای صفحه اول توصیه دهید

دیدگاهتان را بنویسید