راهیان آفتاب گامی کارآمد در آشنایی بچه ها همراه خود رشادت های شهداست


امنیت و آزادی کشور مرهون رشادت های شهداست

دیاوش عزیزیان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار حفاظت پرس در ارومیه همراه خود ردیابی به اهمیت برپایی اردوهای راهیان آفتاب ذکر شد: این گام گامی کارآمد در راه اندازی شد عصر جوان همراه خود دلاوری های جانبازان به ملت است. سبک.

وی افزود: {در این} صورت شخصی بچه ها وقتی شاهد حوادث مبارزه می‌شوند متوجه می‌شوند کدام ممکن است آنچه در حال حاضر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسایشی کدام ممکن است برایشان فراهم شده، به بازو خودشان نبوده است. با این حال به واسطه آن.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون شهدای زیادی ریخته شد.

عزیزیان ذکر شد: متعاقباً در بازدید راهیان آفتاب این ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت غیر سکولار برای درک بیشتر این امتیازات حاصل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی باعث تبدیل می شود بچه ها ما به سادگی تحمل تأثیر آنچه در وب های جایگزین این اعتقادات مطرح تبدیل می شود قرار نگیرند. ”

کشیش کلیسای شرق آشوری ارومیه همراه خود احترام به مقام شهدا بر تکریم بدون در نظر گرفتن اصولاً خانوار های آنان در گروه تاکید کرد.

انتهای پیام/


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید