شعرخوانی شاعران آئینی در محافل ادبی به حرم اهل بیت (علیهم السلام) در قرم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند قم، واحد ارائه دهندگان زیبایی شناختی حرم بانو کرامت به رویداد عید نوروز محفل شعری را در حرم پروین ایثامه برگزار می تدریجی.

این دوره ها شعر برادران روزهای شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه بعد اجتناب کرده اند نماز مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشا همراه خود عنوان آیینه کوثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه اجتناب کرده اند ساعت ۵ عصر همراه خود عنوان آستانه ویژه شاعران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان برگزار تبدیل می شود.

این محافل ادبی شعر ویژه شاعران آیینی را تعیین مقدار می کنند، شعرا در مدح اهل بیت (علیهم السلام) شعر سروده می خوانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشعار نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی تبدیل می شود.

گفتنی است، شعر حرم پروین اعتصامی در کل سال در امامزاده پروین اعتصامی برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعران استان قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سایر استان ها اجتناب کرده اند آن استقبال می کنند.

انتهای پیام/ ۷۸۰۲۳
این را برای صفحه اول اصرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید