نگاهی خاص به بازار سهام با توجه به نتیجه مذاکرات سیاسی – اقتصاد برتر


آیا تجربه تلخ از

خوب تحلیلگر بازار سرمایه کسب اطلاعات در مورد به نظر می رسید خاص بازار به نتیجه مذاکرات سیاسی دلیل داد: در اوایل دهه ۱۵۰۰ کدام ممکن است مذاکرات نوک یافته بود، بازار پیش بینی فروخته شد، با این حال اکنون کدام ممکن است میز مذاکره تمیز گزارش شده، لیست پیش بینی بازار فروخته شد

تهران – اتحاد برتر – ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادبر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری دانشجویان ایران، ولید هلالات، سال ۱۴۰۰ همراه خود خبر تحریک کردن مذاکرات تحریک کردن شد: به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند تحریک کردن سال ۱۴۰۰ صندوق های همراه خود درآمد ملایم باید بخشی اجتناب کرده اند دارایی شخصی را در سهام می کردند. بازار در مسیر درست حرکت کنید صعودی قرار گرفت، با این حال همراه خود تخلیه خبر آغاز مذاکرات، بازار شوکه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث سقوط آن شد. {در این} میان اجزا عکس نیز بر بازار تأثیر گذاشت. اجتناب کرده اند جمله اینکه انواع نوسانات ناهموار بردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گذشته تاریخی انتخابات ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن حضور آقای رئیسی نزدیک شده ایم. در آن زمان ها کارکنان مالی مقامات جدید وعده هایی دادند کدام ممکن است باعث شد بازار فضای بهتری را تخصص تدریجی. در شهریور ماه، نرخ های بین بانکی آغاز به افزایش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ذهنیت به وجود به اینجا رسید کدام ممکن است مقامات قابل انجام است به هر قیمتی اجتناب کرده اند بازار حمایت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث سقوط بازار شود.

خوب تحلیلگر بازار پولی همراه خود ردیابی به افزایش قیمت موارد در بازارهای جهانی ذکر شد: این در حالی است کدام ممکن است قیمت دلار در ملت ملایم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات سیاسی در جاری انجام است. با این حال این بار رویکرد بازار به مذاکره همراه خود اوایل سال ۱۴۰۰ خاص است، یعنی در ابتدای سال ۱۴۰۰ کدام ممکن است خبر رسید نوک مذاکرات نزدیک است، بازار پیش بینی فروخته شد، با این حال اکنون کدام ممکن است گزارش شده است. کدام ممکن است میز مذاکره باقی ماند، بازار لیست پیش بینی فروخته شد. هدف آن به مسائلی قابل مقایسه با بودجه، نرخ بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اوراق قرضه توسط مقامات درمورد تبدیل می شود. بازار سرمایه به این نتیجه رسیده است کدام ممکن است اگر مکان مقامات مساعد باشد به نفع از هم نرخ درآمد زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم مقامات نمی شود به هر قیمتی دسترس در بازار استقراض تدریجی.

هلالات یکپارچه داد: برای سال ۱۴۰۱، نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه مذاکرات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگ روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین برای بازار فوق العاده حیاتی است. پاسخ اقتصادهای جهانی به این موارد نیز فوق العاده حیاتی است. انعقاد هر دو عدم انعقاد قراردادهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن به جنگ روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین تاثیر عمیقی بر افکار بازاریان می گذارد.

دیدگاهتان را بنویسید