هرکس در حد توان شخصی پاسدار مکتب سرخ اسلام باشد


هرکس در حد توانش پاسدار مکتب سرخ اسلام استبه گزارش خبرنگار رسانه حفاظت اجتناب کرده اند زنجان، نصر «نصیر اشتری» در دوم خرداد ۱۳۴۱ هجری شمسی در شهر زنجان به دنیا به اینجا رسید. به همان اندازه بالا دبیرستان درس خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلم گرفت. همراه خود آغاز درگیری تحمیلی در جبهه های حق علیه باطل حضور کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن در پنجم فروردین ۱۳۶۴ همراه خود سمت فرمانده تیپ اجتناب کرده اند لشکر ۳۱ عاشورا شرق دجله به مبایعه نامه رسید. رودخانه ای در عراق قبر او در آرامگاه زیرین زادگاهش است.

محتوای متنی زیر اجتناب کرده اند وصیت نامه شهید است:

ممکن است اعضای خانواده همراه خود سربلندی در جبهه های نبرد اجتناب کرده اند این خون گرانقدر حفاظت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود توفیق الهی فینال قطره خون شخصی را همچون پیشوایشان حسین (ع) پاسدار مکتب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونین بریزند. اسلامی که امامش بود. حسین علیه السلام جان شخصی را فدای آن کرد، پس فدای آن، چنین باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه امتحان شده شخصی را بکنند، یکی نمایندگی در نماز جمعه، عکس کمک پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس همراه خود حضور در جبهه. .

خاطراتی اجتناب کرده اند همرزمان شهیدم:

ناصر به نماز اهمیت زیادی می داد. وقتی ناصر نماز می خواند، می ایستادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازش را تماشا می کردم. می خواستم نصیر نماز بخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر صمیمانه نمازش را در مسجد تماشا می کردم که همه وقت مرا مجذوب شخصی می کرد. به خودم قول دادم این بار جای عبدالناصر بخوانم. عالی ساعت مانده به اذان ظهر. وضو بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسجد رفتم. نصیر ادامه دارد نیامده است. {به سمت} پنجره ای که ناصر بود رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازخانه را نصب کردم. داشتم نماز می خواندم که صدای عبدالناصر را شنیدم. من می خواهم نماز خواندم با این حال همچنان نشسته بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خودم زمزمه می کردم. نصیر ذکر شد: به خواست خدا سرم را بلند کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتم:
– خوش آمدی
سلام جناب کریم
– بعد اجتناب کرده اند سلام سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای تولید دیگری نماز خواند. با بیرون اینکه حرفی به من می خواهم بزند. همین اخلاق در رفتار او بود که هر یک را مجذوب شخصی می کرد.

هرکس در حد توانش پاسدار مکتب سرخ اسلام باشد.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید