وداع همراه خود اسکناس نیز در ۱۴۰۱ / نوع ترتیب شد


پول کاغذی 1700x394 - خداحافظی با اسکناس در سال 1401 / همچنین جایگزین انتخاب شده

در اوایل پاییز سال قبلی صحبت هایی مبنی بر ایجاد تصویر پول خارجی سراسری بر ایده ریال توسط مسئولان مطرح شد و رئیس کل موسسه مالی مرکزی ادعا کرد: رمز پول خارجی سراسری یکی اجتناب کرده اند اشیا در اصل کار موسسه مالی مرکزی است. زیرساخت ها و {دستورالعمل ها} تدوین شده و در بلند مدت نزدیک به صورت آزمایشی ایجاد احتمالاً خواهد بود.

ماجرا اجتناب کرده اند این تصور به کدام ممکن است در سال‌های جدیدترین سرمایه‌گذاران و بیشتر مردم {برای حفظ} خوب ارزش پول و سرمایه به سرمایه‌گذاری {در این} بازار کنجکاوی نماد داده‌اند و اشخاص حقیقی زیادی وارد این جهان شده‌اند کدام ممکن است در نتیجه سوء استفاده‌های زیادی شده است. استخراج بوتلگ زباله صفرها به صورت بوتلگ رد و بدل شد.

این در حالی است کدام ممکن است {به دلیل} ناشناخته بودن دنیای ارزهای دیجیتال، سیاستمداران کشورهای مختلف اجتناب کرده اند داده ها کافی برای تدوین و تدوین اصول {در این} زمینه برخوردار نبودند و تاکنون وظیفه اجازه هر دو ممنوعیت مبادلات ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی در ایران تصمیم گیری نشده است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ارزهای دیجیتال در متعدد اجتناب کرده اند کشورهای جهان ادامه دارد به رسمیت شناخته نشده اند و پاسخ بی نظیر به این فناوری اساساً مبتنی بر ترتیب و مدیریت ورزش مشتریان است، ایران نیز درصدد تدوین قوانینی {در این} زمینه است. با این حال تاکنون به نتیجه قطعی {در این} زمینه نرسیده است.

علاوه بر این تدوین اصول ارزهای دیجیتال، افسران ایران در جاری بازرسی ایجاد توکن پول خارجی سراسری هستند کدام ممکن است به آگاه رئیس موسسه مالی مرکزی اوایل سال جاری ایجاد و توسط موسسه مالی مرکزی صادر تبدیل می شود.

به آگاه سلح آبادی، همراه خود تخلیه ژتون ریالی، مردمان پول نقد های ریالی تمیز کردن با موسسه مالی مرکزی عرضه می دهند و ژتون ریالی بدست آمده می کنند کدام ممکن است برای قابل استفاده نیست و تنها متفاوت اسکناس تبدیل می شود.

موسسه مالی مرکزی هدف خود را اجتناب کرده اند طراحی پول خارجی رمزنگاری شده برای تغییر اسکناس به سهام قابل این سیستم ریزی و این سیستم ریزی ادعا کرد به همان اندازه پول از طریق این تکنیک دارای عالی موجودیت معقول باشد.

مهران محرمیان – معاونت فناوری موسسه مالی مرکزی در تشریح عملکرد های رمز سراسری ریالی دلیل می دهد کدام ممکن است در رمز {قرار داده شده} در موجود در گوشی، موسسه مالی شناخته شده به عنوان فردی ثالث و واسطه حرکت می تدریجی کدام ممکن است امکان سوئیچ وجه را همراه خود بردن سود و اسکناس در موجود در گوشی لوازم. جیب ما، و شکل دیجیتال منتقل تبدیل می شود.

در واقع یکی اجتناب کرده اند عملکرد های رمز ریالی در مقابل همراه خود اسکناس ایمنی بالای و می گوید: به معنای واقعی کلمه هستند رمز ریالی به گونه ای طراحی شده است کدام ممکن است حتی وقتی ریال باشد بتوان پول را {به دقت} اشاره کرد. داده ها رمز رفتن به خانه شکنی گذشت و هک شده است. گوشی های معقول توسط دزدها و هکرها قابل اشاره هستند.

در حالی کدام ممکن است موسسه مالی مرکزی در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای تخلیه توکن ریال در سال جاری است، برخی اجتناب کرده اند مشاوران فناوری معتقدند دیجیتالی کردن ریال همراه خود خوب ارزش حال و پشتوانه آن، نسبتاً نیست، از پس اجتناب کرده اند سال‌ها مطرح شدن موضوع ارزهای دیجیتال در ایران، این اتفاق نیفتاده است. میدان به همان اندازه الان صحنه سازی شده و ادامه دارد مردد است.

آنها علاوه بر این اجتناب کرده اند دیجیتالی شدن ریال انتقاد می کنند از به آگاه مشاوران، ریال دیجیتال اجتناب کرده اند در گذشته در جیب ها و مقوا های بانکی مردمان موجود است و تمایز کد ریالی چیست و چه فایده ای دارد؟

علاوه بر این این، علیرضا شمخی، کارشناس بخش ارزهای دیجیتال، تخلیه ارزهای دیجیتال توسط موسسه مالی مرکزی را حیاتی نمی بیند و می گوید: «این موضوع درمورد به تعهد های تجاری {در این} بخش است کدام ممکن است نمایندگی های داده ها بنیان تخصص در بخش بلاک چین می توانند وارد آن شوند. هیئت حاکمه در جاری حق ورود به این جهان است.

دیدگاهتان را بنویسید