اجرای مناسب خوب ارکستر افغانی در فصل سوم «حاشیه از جدید» + فیلم
علی، خلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عتیق سه سوار افغانستانی کدام ممکن است در فصل سوم فاصله جدید لحن «بریم به حرم ملا محمد جان» را اجرا کردند، مورد الهام بخش تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید