ایمان غیر سکولار برای مادران شهدا خوشحال از است


و در پیامی درگذشت همسر و مادر شهیدان را تسلیت گفت به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند سنندج، سردار «ذبیح الله مالکی» مدیرکل محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قطعا ارزش آن را دارد های حفاظت مقدس اقلیم کردستان در پیامی درگذشت «تهمینه پارسا» را آسایش اظهار داشت. ، شریک زندگی شهید. حاجی «علی شهسفری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر شهید «جمیل شهسفری».

محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشارت ده به صابرانى که چون مصیبتى به آنها رسد مى گویند: به سوى خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوى او باز مى گردیم.

خانوار احترام شهدای گرانقدر شهسفری

خوش آمدی

ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودگذشتگی همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران شهدا کدام ممکن است همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان گران شخصی را در راه حفاظت اجتناب کرده اند آرمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد‌های والای خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب تقدیم کردند وصف ناپذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توان استقامت زیبای این مومنان را ستود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها برتر رتبه، ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش غیر سکولار. خداوند متعال آرم خوشحال از همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران شهداست.

خبر درگذشت اسوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار مرحوم غفوره حاجیه خانم «تهمینه پارسا» شریک زندگی شهید حاج «علی شهصفری» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر شهید «جمیل شهسفری» یکی اجتناب کرده اند قهرمانان حفاظت مقدس باعث تاسف فراوان شد.

بی شک استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت شیرزنی همچون حضرت حاجیه بانو تهمینه پارسا کدام ممکن است شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند شخصی را فدای آرمان های اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب کرد ستودنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقدان ایشان ضایعه ای عظیم {خواهد بود}.

اینجانب مصیبت وارده را به خانوار های معزز شهسفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای قلمرو کردستان آسایش می گویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال برای شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند آن مرحوم غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت واسعه الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازماندگان استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر مسئلت دارم.

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید