بارندگی یک بار دیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش سنگ / هدف اصلی بر افزایش مسیر کندوان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان چالوس، به نظر می رسد مانند است ماجرای بارش سنگلاخ در محور کندوان پایانی نخواهد داشت چرا کدام ممکن است همراه خود هر برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران اتفاقات تکرار تبدیل می شود.

باران ما را به یاد لطافت می اندازد، با این حال در کندوان داستان باران سنگی تلخ توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها به ما یادآوری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن ناامیدکننده تر، اینجا است کدام ممکن است این داستان تلخ توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها تکرار تبدیل می شود.

کدام ممکن است شاهد افزایش کمیت سفرها در محورهای شمالی هستیم، باید {در این} زمینه اقدام شدید اندیشید به همان اندازه شاهد تلفات جانی نباشیم.

{در این} خصوص محمد احمدی رئیس پلیس راه ولی آباد (سیابیشا) ذکر شد: توده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده ها شاهد تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث تلخ در محور کندوفان بوده ایم.

وی افزود: سقوط سنگ بر روی منصفانه خودرو در قلمرو هریجان شهرستان فلی آباد سیات بیشا خسارت وارد کرد.

رئیس پلیس راه ولی آباد (سیابیشا) کندوان همراه خود تاکید بر لزوم متعهد شدن تدابیر برای جلوگیری اجتناب کرده اند سقوط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناور شدن پایین در کندوان ذکر شد: بخش زیادی اجتناب کرده اند استفاده کنندگان اجتناب کرده اند این محور را اشخاص حقیقی غیر اتباع نمایند.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / ج
این را برای صفحه اول هدایت دهید

دیدگاهتان را بنویسید