بیانیه سوگند خورده اولین افسر نیروی انتظامی در قرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جدید + عکس


شهید ستوان منصور بزی 353*500 شهادت اولین افسر نیروی انتظامی در قرن و سال جدید + عکس

به گزارش بامردم به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری شهدا ناگا، ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر عصر قبلی در حین گشت زنی برای تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت مردمان همراه خود فراوان اجتناب کرده اند اشرار کدام ممکن است قصد تحمیل ناامنی در درجه شهر را داشتند، حاوی شدند.

{در این} نبرد کدام ممکن است اشرار اجتناب کرده اند شرارت خودداری کردند به پلیس گرفتن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تاریکی عصر گریختند.

نیروی کار های اطلاعاتی اجتناب کرده اند شبیه به ساعات اولین عملیات کشتی همه جانبه همراه خود اشرار مسلح را در اصل کار قرار دادند.

متاسفانه ستوان منصور تفریحی ساکت {در این} نبرد مورد اصابت گلوله به حرکت قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر عمق جراحات وارده جان باخت.

اولین شهید منصور تفریحی اجتناب کرده اند اهالی زابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای عالی زن به تماس گرفتن ارگوان بود.

داده ها تکمیلی متعاقبا گفتن احتمالاً خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید