جاده اسلام بر مستضعفان بر مستکبران غلبه خواهد کرد


شهید به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند تبریز، «آقای مصطفی ابرشمی اسکوی» فرزند «سید رفیع» در اول آذرماه ۱۳۳۷ در شهر «ایسکو» در خانوار های مذهبی دیده به جهان گشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتسب به سادات بود. در دوران انقلاب اسلامی در راهپیمایی های تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکو عملکرد فعالی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی همراه خود اثبات اجتناب کرده اند دبیرستان دکتر شریعتی فارغ التحصیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان به عضویت انقلاب اسلامی درآمد. سپس کمیته سپاه پاسداران.

بعد اجتناب کرده اند آغاز درگیری، آقا مصطفی ۴ بار به جبهه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عملیات های المهدی(عج)، طریق القدس، فتح المبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المقدس نمایندگی کرد.

این شهید گلگون منافذ و پوست بالای وصیت نامه شخصی کدام ممکن است سه ماه در گذشته اجتناب کرده اند شهادتش در ۱۴ اسفند ۱۳۶۰ تهیه کرده بود، نوشت:

به تماس گرفتن خدا

« …… . . . . . . . . ………………………………………………………………………………………………

«مپندارید افرادی که در راه خدا کشته شدند بی جان اند، اما علاوه بر این در همه زمان ها خشمگین اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد خدا می خورند.

درود بر رئیس کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره). خوش آمدی. برای سومین بار مسئولیت شرعی شخصی دانستم کدام ممکن است به جبهه های حق علیه باطل بروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دشمنان اسلام کشتی کنم. اکنون کدام ممکن است حسین زمان همراه خود فریاد «انا نصیر یاری من می خواهم» در میدان درگیری تنها مانده است، باید جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال شخصی را فدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه یاری اسلام به یاری او بشتابد.

پدر من می خواهم! حالا کدام ممکن است تماشا کردم، برای من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است خوشحال از بزرگی است. ممکن است باید راضی باشید کدام ممکن است چنین پسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلا او را به خاطر اسلام تربیت کردید. برادران من می خواهم! در همه زمان ها در صف اسلام باشید کدام ممکن است بر مستضعفان بر مستکبران چیره شود. پدرم، مادرم، برادرانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرانم! در بیانیه سوگند خورده من می خواهم ناراضی نباشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند باشید. از من می خواهم اجتناب کرده اند علی اکبر (علیه السلام) گرانقدرتر نیستم. نذار خونمون هدر بره اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند برادرانم آرزو می کنم کدام ممکن است اسلحه به بازو بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپ منافقان را سرکوب تنبل. سپاس بیکران اجتناب کرده اند خدا برای پارکی لی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنی کدام ممکن است راه مناسب را انجام دادند.

خداوند شیر پاک مادرم را بیامرزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پدرم به خاطر ظرفیت او در تربیت فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فداکاری در راه اسلام سپاسگزارم. پدر، مادر، برادران، خواهران، دیگران! اگر به باشی سخنان پرخطر گفتم، مرا به بزرگی شخصی ببخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا ببخش. در همه زمان ها در دعای شخصی امام زمان (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام ما را {فراموش نکنید}. در پایان من می خواهم مثبت هستم کدام ممکن است زمانی اسلام بر جهان خواهد درخشید.

اجتناب کرده اند سه برادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهرم آرزو می کنم کدام ممکن است بازو پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرشان را بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سنین پیر شدن به آنها کمک کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غصه من می خواهم را نخورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی نذر می کنم اجتناب کرده اند برادر بزرگترم آرزو می کنم کدام ممکن است آن را بگیرد. پدر عاشق! مرا مشروع گردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردباری اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی حفاظت کن. غصه نخور را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه کن کدام ممکن است گریه باشی مرا اندوهگین می تنبل. مادر مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گران! مرا ببوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلال کن خواهر مسلمانم! زینب زمان باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راه خدا بجنگید برادران گران! راه خدا بهتر از راه است. در این روش کوشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشا باشید. بدرود همه ممکن است را به خداوند متعال می سپارم.

خدایا مهدی خمینی را به همان اندازه انقلاب محافظت کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرش را مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرش را بیش از حد کن

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام بر باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خدا

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید