خوب میلیون جایگزین شغلی در سال ۱۴۰۱ / افزایش مرحله اشتغال در موسسات پرانرژی مالی – قدس تحت وب | ایستگاه خبریوزیر کار، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی اجتناب کرده اند افزایش مرحله اشتغال {نیروی کار} در نهادهای پرانرژی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خوب میلیون جایگزین شغلی در سال جاری خبر داد.

به گزارش قدس تحت وب ، حجت الله عبدالمالکی وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی صبح درست در این لحظه در سفری غیر مناسب وارد بندرعباس شد کدام ممکن است مورد استقبال معاون وزیر کار در هرمزگان قرار گرفت. این سیستم او در هرمزگان بازدید اجتناب کرده اند چندین مؤسسه مالی اجتناب کرده اند جمله صبافولاد در خلیج فارس بود.

حجت الله عبدالملک در محیط بازدید اجتناب کرده اند مجتمع اسپاولاد خلیج فارس اظهار داشت: مجموعه اسپاولاد خلیج فارس یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مجتمع های اقتصادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اقدامات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های صورت گرفته در جهت استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های نوین مدیریتی است. تنها در اسفند ماه توانستیم ساخت این مجموعه را ۲۰ نسبت افزایش دهیم.»

وی افزود: اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقرزدایی اجتناب کرده اند این سیستم های مهم وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هایی در زمینه اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به فقرزدایی تدوین شده است. ”

وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اینکه رئیس معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۱ را سال «ساخت» نامیدند. به تماس گرفتن «اطلاعات، تحمیل اشتغال» معروف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی برای نتیجه گیری مانترا سال در اصل کار قرار گرفته است، اجتناب کرده اند این رو امسال خوب میلیون جایگزین شغلی در بخش های مختلف در ملت تحمیل تبدیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای افزایش مرحله اشتغال در محله یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر ما افزایش به کارگیری نیروی انسانی در واحدهای پرانرژی مالی است کدام ممکن است در اصل کار وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی قرار دارد.

تأمین: تسنیم

ts/

دیدگاهتان را بنویسید