زیارت همراه خود معرفت، بازدید راهیان آفتاب را دائمی می تنبل


تقویت حج با معرفت، سفر راهیان نور را ماندگار می کندحجت الاسلام «جعفر راعتی» به فرماندهی تصویر ولی فقیه در سپاه کربلا بلافاصله در مخلوط خبرنگاران ذکر شد: هر کشوری سطح عطفی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح عطف ایران بعد از انقلاب، حفاظت مقدس است. پیام به رویداد عید نوروز سر حسادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از شخصی گذشتگی بود.

وی افزود: همه کشورهای جهان کف دست به کف دست هم دادند به همان اندازه ملت ایران را به زانو درآورند با این حال آن کدام ممکن است همراه خود بصیرت آگاهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهنی داشت، خودجوش از میهن حفاظت کرد.

این مقام به فرماندهی شکسته نشده داد: در هشت سالی کدام ممکن است دشمن همراه خود همه پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات به ملت ما حمله کرد، افراد ظاهر شد نکردند کدام ممکن است خواه یا نه ملت نیروی مسلح دارد هر دو ۹، از می دیدند کدام ممکن است دشمن به سرزمین آنها حمله کرده است. حفاظت از دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی به مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه رفتند.»

راهیان آفتاب تبلور فداکاری های سربازان اسلام است

حجت الاسلام حامیان من می خواهم افزود: حاضران در میدان حفاظت مقدس شاهد جانفشانی های سربازان، شهدا، جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ۱۳ ساله حسین فهمیده به همان اندازه پیرمردی ۹۰ ساله بودند کدام ممکن است جان شخصی را فدا کرد، حدود ۲۰۰ هزار نفر شهدا فدای ایران اسلامی شدند.» پس اگر جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان حتی افرادی که در دوران حفاظت مقدس حضور داشتند در راهیان آفتاب حضور داشتند، جانفشانی های سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا متبلور تبدیل می شود.

وی ذکر شد: راهیان آفتاب نماد دهنده مردانگی شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگرانی است کدام ممکن است بلافاصله ایران اسلامی را به مرحله ای رساندند کدام ممکن است نیروهای جهانی به سمت آن زانو زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه کنند. این در حالی است کدام ممکن است شاه ملعون در دوران رژیم منحوس پهلوی از امکانات های عظیم توصیه می کرد، با این حال بلافاصله کاملاً برعکس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات های عظیم به ایران خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران اسلامی در جهان های مختلف به موفقیت های خوبی کف دست یافته است.

حجت الاسلام رئیسی همراه خود خاص اینکه افراد از ۲ جهت در راهیان آفتاب حضور دارند، ذکر شد: یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدایی کدام ممکن است جان شخصی را فدای وطن کردند، کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانانی کدام ممکن است مبارزه را ندیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده شنیدند کدام ممکن است بلند مدت کیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها را عملیاتی می بینند. میدان‌ها را می‌بینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رشادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید از خودگذشتگی را در ۸ سال حفاظت مقدس می‌بینند.» آن را آسانسور می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بلند مدت انقلاب امتحان شده می‌تنبل.

وی افزود: این تعبیر درستی از جهاد است، از دشمنان بلافاصله در جستجوی این هستند کدام ممکن است به افراد بگویند انقلاب کاری نکرد هر دو پیش نرفت، اگر افراد به راهیان آفتاب بروند می بینند کدام ممکن است سربازان همراه خود کف دست تمیز آغاز کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله چه موفقیت هایی داریم.”

وی همراه خود ردیابی به اینکه آسانسور زیارت همراه خود معرفت در راهیان آفتاب هدف رئیس معظم انقلاب است، ذکر شد: این بازدید در شخصی آثار مذهبی دارد چرا کدام ممکن است همراه خود وارد شدن به وضعیت مقدس، سیر مذهبی در انسان تحمیل تبدیل می شود. ، با این حال آنچه دائمی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را دائمی می تنبل آسانسور علم است.

موفقیت های انقلاب باید تبیین شود

این مقام به فرماندهی تصریح کرد: سر معنویتی کدام ممکن است در حفاظت مقدس به وجود به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان همراه خود کف دست تمیز در برابر این دشمنان ایستادند، اجزا مذهبی کدام ممکن است بلافاصله حداقل می‌توانیم در برابر این آن ایستادگی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موفقیت‌های زیادی برسیم، همه باید خوشایند باشند. بودن.

وی ذکر شد: سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا همراه خود کمال نیاز بر لزوم حمایت از ولایت فقیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها نگذاردن امام تاکید کردند. چون آن است امام راحل ارائه می دهیم اصل می دهد کدام ممکن است از ولایت فقیه حمایت کنید. محبوبیت راه های آسانسور معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت سربازان در نماز عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به اهل بیت علیهم السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به فرامین مقام معظم مدیریت حیاتی است.

حجت الاسلام راعتی همراه خود ردیابی به مبارزه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ذکر شد: پوتین شناخته شده به عنوان عالی رئیس جمهور کمونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی دین امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت شخصی را ۹ شناخته شده به عنوان مقلد رئیس انقلاب، اما علاوه بر این همراه خود دیدن مقام معظم مدیریت تمایل دارد. انقلاب سختگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی است». او به افراد روسیه می‌گوید از تحریم‌ها نترسید، به ایران ظاهر شد کنید، جایی کدام ممکن است بلافاصله امکانات‌های عظیم به کف دست ایران افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران توسط دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای آنها نیست.

انتهای پیام/


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید