شهدای مدافع ایمنی کدام ممکن است پنجم وروردن آسمانی شدند


شهدای مدافع امنیت که پنجم وروردن آسمانی شدنددشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران در ۴ دهه قبلی آرم داده‌اند کدام ممکن است همواره جستجو در ضربه زدن به نظام اسلامی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال‌های فعلی همراه خود این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرف ارزش‌های گزاف دشمنی‌های زیادی را علیه ایران انجام داده‌اند. با این حال اجتناب کرده اند ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، کودکان این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم تمام نقشه های شوم دشمنان را شکست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این مد شهدای زیادی تقدیم انقلاب شدند.

اجتناب کرده اند جمله شهدایی کدام ممکن است برای مقابله همراه خود دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ایمنی میهن همراه خود تمام وجود وارد میدان شدند، افسران محافظت نظام بودند.

در ابتدای پیروزی انقلاب، مأموران نیروی انتظامی کمیته انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاندارمری به مقابله همراه خود دشمنان پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را در راه حفاظت اجتناب کرده اند ایمنی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن اسلامی فدا کردند.

اسامی شهدایی کدام ممکن است طی سالهای ۱۳۶۰ به همان اندازه ۱۳۸۶ به بیانیه سوگند خورده رسیدند.

شهید اسماعیل عزیززاده، شهید رحمان مالک میزان، شهید شعبان عموزاده، شهید نعمت الله اکبری، شهید محمدمهدی نگهدار، شهید مسیح الله محمد خانی، شهید عظیم عبدالعلی پور، شهید حسن کرمی آزاد، شهید ناد علی عمرینی شهید، شهید ناد علی عمدی شهید محمدعلی برهم، شهید عباس مومنی، شهید جواد المقربی، شهید محمد اسماعیل محمدصادق، شهید ایرج محمد زاده، شهید درویش علی بختیاری، شهید محمد عقی، شهید رضا میر محمد حسینی، شهید حسینی، شهید حسینی، شهید حسینی علی کلانتری، شهید حسین صفاری، شهید روح الله ظفری، شهید روح الله روزی، شهید ساولی اجتناب کرده اند نروژ، شهید مهدی بختیاری، شهید فردین شجت زاده، شهید محمد نادری.

انتهای پیام/۲۴۱


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید