قابلیت نوسازی نرخ متغیر برای مشتریان ps 5 به راحتی در دسترس است است


عملکرد Variable Rate Refresh (VRR) می‌تواند مشکلات نرخ فریم را همراه خود همگام‌سازی نرخ حاضر همراه خود خروجی گرافیک PS5 کاهش دهد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، سونی در ماه های بلند مدت قابلیت {به روز} رسانی متغیر VRR را به طور گسترده در اختیار مشتریان ps 5 قرار خواهد داد. این عملکرد ممکن است توسط گیمرهای مشتاق در تفریحی هایی کدام ممکن است به طور مناسب پشتیبانی نمی شوند نیز استفاده کنند.

این عملکرد در آپدیت جدید سونی برای ps 4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های بلند مدت نیز می توانند همزمان اجتناب کرده اند VRR استفاده کنند. به آگاه این نمایندگی، رندر بلافاصله گرافیک در متنوع اجتناب کرده اند تفریحی‌های PS5، تفریحی را روان‌تر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرافیک را واضح‌تر نماد می‌دهد. تاخیر درگاه نیز کاهش خواهد کشف شد. همراه خود این پچ جدید، تمامی تفریحی هایی کدام ممکن است قبلا برای ps 5 چاپ شده شده بودند، می توانند اجتناب کرده اند VRR پشتیبانی کنند.

به آگاه سونی، امکان استفاده اجتناب کرده اند VRR برای گیمرهای مشتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن پشتیبانی نمی کنند نیز موجود است. به معنای واقعی کلمه هستند {در این} تفریحی ها انتخاب سرزنده سازی VRR در نمایش فیلم PS5 را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییرات ویدیو به نظر می رسد تبدیل می شود کدام ممکن است آن را سرزنده می تنبل. سونی گذشته تاریخی دقیقی را برای تخلیه این عملکرد خاص نکرده است. با این حال به نظر می رسد مانند است این عملکرد در ماه های بلند مدت به راحتی در دسترس است عموم قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید