قتل هولناک در برابر این دیدگان مردمان / قاتل فراری


700x394 Caught - قتل وحشیانه در مقابل چشمان مردم / قاتل فراری دستگیر شد

سرهنگ بهزاد عابدیان در تشریح عمیق این خبر ذکر شد: پس اجتناب کرده اند تخلیه کلیپی در دنیای آنلاین ما مبنی بر کشته شدن خوب زن توسط همسرش در ملاء عام در دزفول استان خوزستان، درمورد به ورزش پلیس خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس اعلان است. . بازپرس ها اعدام شدند.

وی خاطرنشان کرد: ماموران اعلان پردیس همراه خود همکاری پلیس اعلان خوزستان، پیگیری های مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ نیابت قضایی، متهمان را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد عملیات ضربتی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها به یکی اجتناب کرده اند مناطق شهرستان بردیس هدایت شد. . (سیدآباد جاجرود).

فرمانده انتظامی بردیس یکپارچه داد: پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم برای سیر سطوح قانونی به مراجع قضایی راه اندازی شد شدند.

سرهنگ عبدیان در خاتمه همراه خود تاکید بر اینکه مردمان گران همواره آستانه استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت شخصی را بالا ببرند، خاطرنشان کرد: پلیس آمادگی مستمر برای برقراری نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود مجرمان را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} ساکنان گران به این امر یکپارچه دهند. متعاقباً. همکاری همراه خود پلیس در صورت بروز هرگونه مکان نامشخص باید سریعاً به پل ارتباطی ۱۱۰ گزارش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید