ویدئو | امتحان کنید یادآوری «گذر سیوش اجتناب کرده اند منقل» در این سیستم خندوانه
بنای یادبود «سیاوش اجتناب کرده اند میان منقل» یکی اجتناب کرده اند اجزا ماندگاری است کدام ممکن است در جلوی آرامگاه فردوسی نصب شده است. اتاقک سیاواس نیز عامل تعاملی نوروز ۱۴۰۱ است کدام ممکن است گذر اجتناب کرده اند آن معما سیاوش را هنگام رفتن اجتناب کرده اند منقل به خاطر می آورد. این یادبود توسط منصور زاپتیان شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند این سیستم خانوار تقدیم تبدیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید