پلیس معادل دانشکده آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش است


پلیس مانند دانشگاه آموزش و پرورش استبه گزارش حفاظت پرس اجتناب کرده اند سنندج، مستی «فائق رستمی» مشاور مردمان کردستان در مجلس خبرگان مدیریت عصر همین الان در دیدار همراه خود سردار «علی آزادی» فرمانده نیروی انتظامی کردستان، سالی پربرکت برای وی اراده کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر… امتحان شده برای حضور در مانترا سال کدام ممکن است دقیق داشت: نعمت ایمنی بهترین موهبت الهی است کدام ممکن است خداوند در دستان مستحقین قرار داده است.

وی همراه خود تحسین اجتناب کرده اند رشادت، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شخصی گذشتگی ماموران نیروی انتظامی افزود: خداوند را شاکریم کدام ممکن است ایمنی در استان تحت سلطه است کدام ممکن است این شخصی گواه امتحان شده پلیس در موجود در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزهاست.

مشاور مردمان کردستان در مجلس خبرگان مدیریت اظهار داشت: اخلاق، مدارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان سالاری عناصر انتظامی در کردستان نماد اجتناب کرده اند مدیریت خوشایند سردار آزادی سرکرده این مجموعه است.

وی همراه خود ردیابی به ایام نوروز افزود: {همه ما} {در این} ایام کدام ممکن است همه {برای حفظ} جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال مردمان تردد می کنند شاهد حضور عناصر انتظامی در بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در شهر هستیم.

ماموستی رستمی همراه خود دقیق اینکه پلیس همین الان منصفانه دانشکده آموزشی است کدام ممکن است در همه صحنه ها به آن است خوشحال از می تنبل، اظهار داشت: اجتناب کرده اند کفگیرها دعوت می کنم در تمامی ماموریت ها همراه خود پلیس نمایندگی کنند.

مشاور مردمان کردستان در مجلس خبرگان مدیریت به کمک های خالصانه پلیس قلمرو ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در جریان بیماری عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش برف با کیفیت حرفه ای در استان اجتناب کرده اند نزدیک حاوی ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد پسران نیروی انتظامی بودیم. کردستان کدام ممکن است همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل به مردمان خدمت کرد.

انتهای پیام/


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید