کمپ های کویری یزد {به دلیل} طوفان تعطیل شد


کارگروه اورژانس آلودگی هوای استان یزد در اولین مصوبه شخصی در سال جدید انتخاب به تخلیه کمپ های کویری اجتناب کرده اند ساعت ۴ بعدازظهر دیروز پنجشنبه به همان اندازه آرام شدن شرایط جوی به همان اندازه آرام شدن هوا گرفت. زیرین.

دیدگاهتان را بنویسید