ازدحام از حداکثر در خیابان های زنجان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسرنگ محمدعلی عظیمی در بحث با خبرنگار مهر به وضعیت ترافیکی خیابان های استان زنجان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری حاضر بازدید کنندگان سایت سنگینی در تمامی خیابان های استان زنجان تحت سلطه است.

وی ذکر شد: تقریباً در مورد کمیت تردد در خیابان های زنجان، تردد به کندی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان موظفند سرعت مطمئنه را رعایت کنند.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان زنجان ذکر شد: تردد در خیابان های استان زنجان نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی افزایش کشف شد.

عظیمی تاکید کرد: مسافران در گذشته اجتناب کرده اند بازدید باید ۲ ساعت آرامش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اقدام کنند.

وی افزود: در ایام نوروز تصادفات در خیابان های استان زنجان افزایش کشف شد.

دیدگاهتان را بنویسید