ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۵ باند کالا سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در ایلام


شناسایی و دستگیری 5 باند فروش سلاح و مهمات در ایلامبه گزارش گروه اجتماعی حفاظت پرس ، در راستای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود قاچاقچیان اسلحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات، امسال ۹ ساختار در درجه استان ایجاد شد کدام ممکن است به دلیل آن ۹۲۳ قبضه سلاح، بیش اجتناب کرده اند ۱۵ هزار مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ نارنجک اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شدند. اجتناب کرده اند ۸۶۲ متهم

وی همراه خود ردیابی به اینکه ۵۸ قبضه سلاح اجتناب کرده اند ۵ گروه ایجاد شده اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد، افزود: نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۳۵ سهم افزایش کشفیات سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات در استان را شاهد بودیم.

رئیس دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی نهایی استانداری ایلام به برخورد قاطع همراه خود مجرمان در استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: {در این} مدت ۲۸ نفر اجتناب کرده اند اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش {به دلیل} خطا تکل همراه خود نظم نهایی، ۶۵۵ نفر اجتناب کرده اند اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراذل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوباش دستگیر شدند. نظارت پلیس در حین تکل سازمانی

وی رصد اماکن نهایی را اجتناب کرده اند این سیستم های پلیس در سال جدید عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اجرای ساختار های کنترلی در خصوص اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود تهیه کنندگان چرخ دنده محترقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای غیرمجاز اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های پلیس ایمنی نهایی قلمرو است. .

این مقام انتظامی اضافه کرد: ساختار پاکسازی مناطق آلوده، دستگیری مزاحمان خیابانی برای تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی، بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی اجتناب کرده اند اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های درس همراه خود هدف اعمال محدودیت های کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سلامت محله اجتناب کرده اند جمله این سیستم های این ستاد است. پلیس ایمنی در ایام نوروز

انتهای نامه / ۱۳۴


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید