ایستگاه فضایی چین میزبان مسافران فضایی {خواهد بود}


چین در رقبا با ایلان ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جف بزوس ایستگاه فضایی شخصی را برای دوستداران گردشگری فضایی کنار هم قرار دادن خواهد کرد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، کل ایستگاه فضایی چین تیانگونگ سریع پایان دادن احتمالاً خواهد بود. چین سپس قصد دارد با الن ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جف بزوس در گردشگری فضایی رقبا تدریجی. این ایستگاه فضایی اطمینان حاصل شود که رقبا با نمایندگی های شخصی آمریکایی میزبان ساکنان دوره ای کنجکاوی مند به گردشگری {خواهد بود}.

یانگ لیویی، یکی اجتناب کرده اند اولین فضانوردان زبان چینی کدام ممکن است به خانه رسید، در سال ۲۰۰۳ در مصاحبه ای با رسانه های زبان چینی ذکر شد کدام ممکن است {افرادی که} تخصص مناسب آموزش فضانوردی ندارند سریع می توانند اجتناب کرده اند ایستگاه فضایی تیانگونگ بازدید کنند. به آگاه وی، تا دهه بلند مدت مطالبه افراد اجتناب کرده اند این بخش محقق احتمالاً خواهد بود. یانگ علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند اعضای کنوانسیون مشورتی سیاسی خلق چین است. پس اجتناب کرده اند او ژو جیان پینگ اجتناب کرده اند دانشکده YSU چین قرار گرفت.

به آگاه وی، اجتناب کرده اند هواپیمای سرنشین دار شنژو در گردشگری فضایی استفاده احتمالاً خواهد بود. به نظر می رسد مانند است چین نیز قصد حضور دسترس در بازار گردشگری فضایی را دارد. ایستگاه فضایی چین در جاری حاضر خواستن به پایان دادن سه ماژول دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ماموریت در سال جاری پایان دادن احتمالاً خواهد بود. این ماموریت ها برای ادغام کردن پرتاب موارد، تامین کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ماموریت درمورد به اعزام شنژو ۱۴ با مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنژو ۱۵ {خواهد بود}.

در واقع چین در بلند مدت تنها اجتناب کرده اند فضاپیمای شنژو برای مسافران استفاده نخواهد کرد. این ملت در جاری حاضر بر مونتاژ عالی موشک قابل استفاده مجدد مورد استفاده قرار گیرد در پروازهای فضایی انسان محور است. یکی اجتناب کرده اند اعضای نمایندگی علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری هوافضای چین علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است فضاپیمای سرنشین دار بلند مدت این ملت ممکن است تا هفت فضانورد را حمل تدریجی.

دیدگاهتان را بنویسید