بازدید استاندار گلستان اجتناب کرده اند فرهنگسرای حفاظت مقدس استان


به گزارش خبرنگار حفاظت پرس اجتناب کرده اند گرگان، «علی محمد زنگنه» استاندار گلستان در اولین روز کاری سال جدید همراه خود سردار «علی ملک چاکوهی» فرمانده سپاه نینوا گلستان در دیدار همراه خود هشت شهید گمنام ذکر شد: . وسط حفاظت مقدس گرگان اجتناب کرده اند فرهنگسرای را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه حفاظت مقدس استان بازدید کرد.

{در این} بازدید سرهنگ “محمدرضا کاظمی” مدیرکل محافظت آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر قطعا ارزش آن را دارد های حفاظت مقدس در ۲ مونتاژ به تشریح درست نیمه های مختلف وسط باکلاس حفاظت مقدس استانداری صنوبر. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توسعه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز.

ولی گلستان در محیط بازدید اجتناب کرده اند توسعه مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز موزه حفاظت مقدس، سازماندهی حیاط پشتی موزه حفاظت مقدس را موقعیت موثری در سوئیچ سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه به عصر هایی کدام ممکن است این کار را انجام نداده اند، عنوان کرد. . آنها شاهد رشادت های هشت سال حفاظت مقدس بودند.

وی افزود: ما خوشحال از خدمت به شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای جانبازان دوران حفاظت مقدس را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را برای تسریع در مونتاژ فرهنگسرای حفاظت مقدس انجام خواهیم داد.

بازدید استاندار گلستان از فرهنگسرای دفاع مقدس گلستان

بازدید استاندار گلستان از فرهنگسرای دفاع مقدس گلستان

بازدید استاندار گلستان از فرهنگسرای دفاع مقدس گلستان

انتهای پیام/


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید