بازدید ۱۲۰۰ نفر اجتناب کرده اند موزه گذشته تاریخی خالص ارومیه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مختار خانی {در این} خصوص اظهار داشت: موزه گذشته تاریخی خالص ارومیه اجتناب کرده اند دوم فروردین ماه سال جاری به روی عموم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران افتتاح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین روز کاری بیش اجتناب کرده اند ۱۲۰۰ نفر اجتناب کرده اند آن بازدید کردند.

وی شکسته نشده داد: به رویداد عید باستانی نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که تجلیل اجتناب کرده اند افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران، موزه گذشته تاریخی خالص به همان اندازه ۱۳ فروردین ماه اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح به همان اندازه ۱۹ عصر درگاه های شخصی را بدون هزینه به روی عموم باز می تنبل.

رئیس اداره تنظیم زیست ارومیه تصریح کرد: در جریان بازدید مشاوران تنظیم زیست در صورت خواستن دلایل مورد نیاز را به بازدیدکنندگان حاضر می کنند.

موزه گذشته تاریخی خالص ارومیه یکی اجتناب کرده اند بهترین موزه‌های گذشته تاریخی خالص ملت است کدام ممکن است بسیاری از گونه‌های جانوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعی را برای حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربردهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی در شخصی جای داده است.

دیدگاهتان را بنویسید