تصویر در عمق افراد یمن در صعده


مردم یمن تظاهرات گسترده ای را در صعده ترتیب دادندبه گزارش گروه بین الملل حفاظت به نقل اجتناب کرده اند المسیره، افراد یمن بلافاصله (شنبه) تصویر در عمق ای را در استان صعده برگزار کردند. این تصویر همزمان همراه خود ورود مبارزه یمن به سال هشتم است.

افراد یمن {در این} تصویر همراه خود سردادن شعارهایی اجتناب کرده اند سلسله دستاوردهای نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مردم در کشتی همراه خود متجاوزان توصیه کردند.

آنها علاوه بر این ادعا کردند کدام ممکن است همراه خود یکپارچه مبارزه به حمایت اجتناب کرده اند از دوام یمن یکپارچه خواهند داد.

تظاهرکنندگان همراه خود سردادن شعارهایی علیه عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف تحمل مدیریت آن، آرزو کرد بالا بلافاصله تجاوز نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محاصره کشورشان شدند.

تجمع کنندگان علاوه بر این شعارهایی علیه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی بالا دادند.

۲۵ مارس ۲۰۱۵ (۶ آوریل ۲۰۱۵) تاریخی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند افکار یمنی ها پاک نخواهد شد. عربستان سعودی در این امروز همراه خود تشکیل ائتلافی به تماس گرفتن «طوفان قاطع» مبارزه تجاوزکارانه شخصی را علیه افراد بی ضرر در یمن تحریک کردن کرد. سعودی ها اجتناب کرده اند ابتدا مدعی شدند کدام ممکن است هدف بی نظیر مداخله نیروی دریایی در یمن بازگرداندن مشروعیت به این ملت است!

یکی اجتناب کرده اند مهمترین نیازها سعودی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در یمن، نابودی هر دو حداقل خلع سلاح از دوام در آن ملت بود. هدف عکس کدام ممکن است سعودی ها اجتناب کرده اند حمله نیروی دریایی شخصی به یمن دنبال کردند، بازگرداندن عبد ربه منصور هادی به امکانات بود. {در این} میان غارت دارایی ها نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین در جنوب یمن را می توان اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها عربستان برای تهاجم نیروی دریایی به یمن عنوان برد.

انتهای نامه / ۱۳۴


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید