درگذشت فرزند امیر کردستان را به رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارشد ارتش آسایش می گویم


درگذشت فرزند امیر کردستان را به رهبران و مقامات ارشد نظامی تسلیت می گویمبه گزارش گروه دفاعی امنیتی، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نیروهای مسلح حجت‌الاسلام والمسلمین -اسلام «عباس محمد حسنی» اجتناب کرده اند طریق امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس گروه عقیدتی سیاسی نظامی طی نامه‌های به صورت جداگانه‌ای، معاون هماهنگ کننده نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیر سرتیپ امیر حاتمی مشاور فرمانده کل نیروهای مسلح نظامی جمهوری اسلامی ایران درگذشت فرزند سردار سرتیپ احمدرضا پردستان رئیس وسط تحقیق راهبردی نظامی را آسایش اظهار داشت.

محتوای متنی پیام سرلشکر موسوی به این رئوس مطالب است:

“به تماس گرفتن خدا
«افرادی که چون مصیبتی به آنان رسد، می گویند به سوی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز می گردیم».
برادر ارجمند شاهزاده سرتیپ احمد رضا بردستان
رئیس وسط تحقیق راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران
خوش آمدی؛
خبر درگذشت فرزند گرامیتان موجب تأثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر گردید.
اندوه اجتناب کرده اند کف دست دادن جوانی مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیّ او، مصیبت غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناکی است کدام ممکن است همراه خود پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی اجتناب کرده اند درگاه خداوند قابل علاج نیست.
ضمن عرض آسایش درگذشت مرحوم حبیب اهل بیت امین بردستان، اجتناب کرده اند خداوند متعال برای جنابعالی، خانوار احترام، شریک زندگی گرامی آن مرحوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازماندگان پایداری جمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر جزیل مسئلت دارم. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح آن مرحوم در بالاترین درجات الهی.

فرمانده کل نظامی جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی »

در نامه آسایش وزیر حفاظت آمده است:

«به تماس گرفتن خداوند بخشنده
ما اجتناب کرده اند آن خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت

برادر گرامی شاهزاده سرتیپ احمد رضا بردستان
رئیس وسط تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران

خوش آمدی
خبر درگذشت فرزند گرامیتان موجب تاثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثر شد.

مصیبت وارده را به جنابعالی، شریک زندگی گرامیتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار محترمتان آسایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی همراه خود اهل بیت عصمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت خواهید کرد را مسئلت دارم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانه محترمتان پایداری جمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجر جزیل مسئلت دارم.

وزیر حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نیروهای مسلح
سرتیپ محمدرضا آشتیانی »

محتوای متنی پیام حجت‌الاسلام محمد حسنی به این رئوس مطالب است:

“به تماس گرفتن خدا
ما اجتناب کرده اند آن خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت
برادر ارجمند شاهزاده سرتیپ احمد رضا بردستان
رئیس وسط تحقیق راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران
خوش آمدی؛
خبر درگذشت فرزند عزیزتان باعث شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد شد.
امیدوارم خداوند روح آن مرحوم را در ایام پربرکت شعبان قرین رحمت تدریجی.
ضمن عرض آسایش به جنابعالی، شریک زندگی گرامیتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازماندگان، اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال برای شما ممکن است پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی مسئلت دارم.

رئیس گروه عقیدتی سیاسی نظامی جمهوری اسلامی ایران
عباس محمد حسنی »

در نامه دریاسالار آمده است:

“به تماس گرفتن خدا
«هر کس آن را بپوشد، چهره پروردگارت خواهد ماند».
رفیق گران. امیر سرتیپ احمد رضا بردستان
رئیس وسط تحقیق راهبردی نظامی
خوش آمدی؛

اینجانب همراه خود نهایت تاسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر درگذشت فرزند گرامیتان را ارائه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار محترمتان آسایش عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جنابعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بازماندگان پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبایی مسئلت دارم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پاداش غول پیکر.

معاون هماهنگ کننده نظامی جمهوری اسلامی ایران
دریادار حبیب الله سیاری »

محتوای متنی پیام امیر حاتمی به رئوس مطالب زیر است:

«به تماس گرفتن خداوند بخشنده
ما اجتناب کرده اند آن خدا هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی او باز خواهیم گشت

برادر ارجمند شاهزاده سرطب احمد رضا بردستان
رئیس وسط تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات راهبردی نظامی جمهوری اسلامی ایران
خوش آمدی؛

همراه خود نهایت تاثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه درگذشت فرزند گرامیتان امین بردستان را آسایش عرض می نمایم.
اجتناب کرده اند درگاه خداوند تبارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی برای خانوار محترمتان غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانوار محترمتان غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقای آن بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت دل را خواستارم.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور نظامی جمهوری اسلامی ایران
امیر سرتیپ حاتمی »

انتهای پیام/ ۲۰۰


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید