دریاچه شهدای خلیج فارس به احترام سرزمین بسته شد


به گزارش خبرنگار گروه شهری خبرگزاری فارس، مجموعه زیبایی شناختی گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس مراسم ساعت پایین امسال را در کنار همراه خود سایر عوامل شهرداری تهران اجرا می تدریجی. مدیرعامل شهرداری تهران اظهار داشت: ساعت پایین عالی مناسبت جهانی است کدام ممکن است توسط صندوق جهانی شخصیت برگزار می‌شود کدام ممکن است در آن خانوار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب‌وکارها چراغ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فراهم می کند برقی بی معنی را به مدت عالی ساعت خاموش می‌کنند کدام ممکن است نتایج این تحول است. دنیای آب و هوای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به بلعیدن درست نشاط، به پایین فرصتی برای {نفس کشیدن} یک بار دیگر می دهد.

فریدون رضوی کیا اظهار داشت: “اکثر نمادهای شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های مهم در کشورهای مختلف به این جنبش زیست محیطی پیوسته اند. انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند خوب و دنج شدن پایین.”

امسال سومین سال متوالی است کدام ممکن است دریاچه شهدای خلیج عربی {در این} مناسبت زیست محیطی نمایندگی می تدریجی. امشب اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ چراغ های دریاچه به احترام پایین خاموش تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید

دیدگاهتان را بنویسید