روسیه به هک تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های اینترنتی در اروپا متهم شده است


آمریکا می گوید روسیه در گذشته اجتناب کرده اند حمله به اوکراین، حاضر دهنده تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر اتحادیه اروپا KA-SAT را هک کرده است. این اقدام روسیه ارتباطات بین نظامی اوکراین را مختل کرد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خبری تکنا، روسیه همراه خود حمله به تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر های اتحادیه اروپا کدام ممکن است ورود به وب را فراهم می کنند، ارجاع به نظامی اوکراین را متوقف کرده است. جامعه پهن باند تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای متعلق به حداقل یک نمایندگی مخابراتی آمریکایی به تماس گرفتن Viasat است. جامعه KA-SAT همزمان همراه خود حمله روسیه به اوکراین اجتناب کرده اند کار افتاد. ویاسات بعداً اجتناب کرده اند تأثیر حمله سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل قطعی خبر داد. بعد از همه آژانس ایمنی سراسری به بازرسی های شخصی {در این} زمینه یکپارچه می دهد. با این حال ادامه دارد گزارشی {در این} زمینه آشکار نکرده است. واشنگتن پست گزارش داد کدام ممکن است برخی دارایی ها بی نام احتمال می دهند کدام ممکن است روسیه پایین این حمله ها باشد.

به مشاوره افسران Visat، این حمله ها اجتناب کرده اند طریق ایستگاه های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای مدیریت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مشتریان جامعه KA-SAT اجتناب کرده اند کار افتاده اند. این جامعه نیز توسط منصفانه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر فرانسوی حاضر شده است. آژانس ایمنی سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید FBI بعداً با اشاره به حمله بالقوه به جامعه های آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان هشدار دادند.

مقامات آمریکا پس اجتناب کرده اند تحریم های مسکو بر زیرساخت های جامعه در سراسر جهان اظهار داشت کدام ممکن است مقامات روسیه بالقوه است در جستجوی حمله ها سایبری باشد. وزارت دادگستری آمریکا بعداً گفتن کرد کدام ممکن است به شواهدی انگشت یافته است کدام ممکن است نماد می دهد ۴ شخص مسکو در کل منصفانه کمپین پیچیده سایبری قصد حمله به نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های دولتی آمریکا را داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید