روسیه قدرت شخصی را به فارکس دیجیتال می فروشد – First Economy


رئیس کمیته قدرت دومای دولتی روسیه اظهار داشت: ما قادر هستیم همراه خود رمز بیت کوین در بلعیدن قدرت صرفه جویی کنیم.

تهران – بالاترین اقتصاد – ۵ فروردین ۱۴۰۱

پاول زاوالنی، رئیس کمیته قدرت دومای دولتی روسیه اظهار داشت کدام ممکن است این ملت کنار هم قرار دادن پذیرش بیت کوین در ازای صادرات قدرت است. زوالانی اظهار داشت: «ما به چین راهنمایی دادیم به همان اندازه برای مدتی همراه خود ارزهای سراسری مشابه یوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبل خرید و فروش تدریجی. پیشنهادات همراه خود ترکیه نیز بر ایده لیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روبل انجام احتمالاً وجود خواهد داشت. مجموعه ارزهای مورد استفاده ممکن است مشخص باشد. این می تواند یک فرآیند غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خواستن به تخفیف بیت کوین داشته باشیم، این کار را انجام خواهیم داد.

پس اجتناب کرده اند درگیری اوکراین، متحدان غربی آمریکا خرید و فروش روسیه را در بازارهای جهانی تحریم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی را برای فارکس مسکو تحمیل کردند.

دیدگاهتان را بنویسید