شرایط اضطراری آلودگی هوا در استان یزد


در پی پیش سوراخ بینی پدیده کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در مناطق جنوبی استان، مصوبات اولین کارگروه اورژانس آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ تمدید شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما وسط یزد، بر مقدمه پیش سوراخ بینی های اداره کل هواشناسی تداوم طوفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی برای فردا شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۱ در استان به طور قابل توجهی نیمه جنوبی {خواهد بود}. (بافگ، بهاباد). (هرات، مروست، محراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفت) بر مقدمه آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ قوانین هوای پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها کارگروه دیجیتال اضطرار آلودگی هوا به ریاست معاون توافق امور عمرانی استاندار. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای ذیربط برای فردا شنبه مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۰۱ به رئوس مطالب زیر تمدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا می گردد:ادامه شرایط اضطراری آلودگی هوا در استانداری یزد

۱. ادعا وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده دید در مرحله بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان توسط اداره کل هواشناسی، راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس استراتژی به کلیه فرمانداران اقدامات محدودکننده.

۲. به اطلاع مسافران نوروزی مقیم استان اجتناب کرده اند وضعیت طوفان: کلیه فرمانداران، شهرداران، مسئولین انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … همراه خود همکاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای استان.

۳. در زمان طوفان کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، پیش بینی {می رود} مسافران نوروزی توسط فرمانداران، شهرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهگاه ها {به سمت} کمپ ها، الحسین، اماکن ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … حرکت کنند.

۴. حضور نیروهای انتظامی، امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در شهرها در زمان طوفان

۵. {اطلاع رسانی} کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر مبتلایان قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفسی توسط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی یزد.

۶. تحمیل پایگاه های اورژانس در مرحله شهر

پیشنهاد تبدیل می شود: همراه خود ملاحظه به احتمال بالای بالای نرمال بودن شاخص استاندارد هوا برای فردا شنبه، تمامی اشخاص حقیقی به طور قابل توجهی گروه های ظریف (سالمندان، کودکان، مبتلایان تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبی) اجتناب کرده اند بازدید کنندگان سایت با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در بیرون پرهیز کنند.

در صورت تداوم وضعیت اضطراری، گزینه ها متعهد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید