فیلم | موزه قاجار | فارس نیوز
فیلم | موزه قاجار
شهر تبریز اجتناب کرده اند تذکر مکان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامگذاری آن به سلطنت (ولیعهد) در زمان شاهان قاجار {به دلیل} مکان استراتژیک در نبرد های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند جایگاه ویژه ای برخوردار است. اجتناب کرده اند موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان شهر تبریز در وسط قاجاریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود برای درمان قطعا ارزش آن را دارد های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار خانه شاهزاده نظام گروسی، موزه قاجار در سال ۱۳۸۵ {در خانه} شاهزاده نظام تبریز افتتاح شد. گردآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آثار ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع آن فاصله.

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، خانه امیر نظام گروسی یکی اجتناب کرده اند کاخ های زیبای به جا مانده اجتناب کرده اند دوران قاجار است. امیرنظام گروسی، اجتناب کرده اند شخصیت های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان فاصله قاجار، این خانه را در زمان ناصرالدین شاه برای شخصی مونتاژ. پس اجتناب کرده اند سقوط قاجاریه، حکومت پهلوی اجتناب کرده اند این بنا شناخته شده به عنوان بخش پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی استفاده کرد. بنای امروزی تنها بخشی اجتناب کرده اند کاخ است کدام ممکن است متأسفانه نیمه های تولید دیگری آن تخریب شده است. این بنا در سال ۱۳۷۰ توسط گروه میراث زیبایی شناختی خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بالا مرمت در سال ۱۳۸۵ به موزه قاجار تغییر شد.

موزه قاجار کجاست؟

موزه قاجار کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری استان آذربایجان شرقی است در یکی اجتناب کرده اند محله های عجیب و غریب شهر به تماس گرفتن شیغلان قرار دارد. جاده ششگلان یکی اجتناب کرده اند جاده هایی است کدام ممکن است می توانید خانه های عجیب و غریب زیادی را در آن پیدا کنید.

معامله با: استان آذربایجان شرقی، تبریز، قلمرو شیشکلان، جنب بیمارستان کودکان، پایین دانشکده شیخ عطار

دیدگاهتان را بنویسید