هدف ما در وین برداشتن کمتر از تحریم ها است


هدف ما در وین برداشتن حداکثر تحریم ها استبه گزارش گروه دفاعی خانه حفاظت پرس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلویزیونی به تشریح دستاوردهای ۱۳ گانه مقامات در بخش دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های پوشش خارجی صنوبر. تجهیزات

ما در جستجوی منصفانه هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی در وین هستیم

وی دانستن درباره مذاکرات وین اظهار داشت: ما واقعاً منتظر منصفانه هماهنگی خوشایند، مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن در وین هستیم. اصلا اینطور نیست که ماه ها حضور در وین را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده وابسته خوشایند دکتر باقری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی اجتناب کرده اند مشاوران وزارت امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشاوران نفت، موسسه مالی مرکزی، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید… . بخش‌های مربوطه در مذاکرات وین ماه‌ها اندازه می‌کشد به همان اندازه تحریم‌ها لغو شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در جستجوی هماهنگی نیستیم.

وی افزود: هدف ما در وین تعمیر حداکثری تحریم‌ها است، قطعاً کنجکاوی‌مندیم همه تحریم‌هایی که از بیست و دو بهمن ۱۳۵۷ توسط آمریکایی‌ها به صورت یکجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز اعمال شده است، لغو شود، با این حال {در این} مرحله اجتناب کرده اند مذاکرات، مذاکرات در زمینه تعمیر تحریم هایی توافقنامه سال ۲۰۱۵ موسوم به شورای ایمنی گروه ملل متحد حاصل شد.

امیرعبداللهیان یکپارچه داد: در خصوص برگام اجتناب کرده اند فردای هماهنگی، حتی همکاران ممکن است تدوین محتوای متنی عملکرد پرانرژی داشتند، گفتند که اگر این مقاله خواهد آمد بازنگری می شد، حتماً ایراداتی به آن است وارد شده است. این تذکر موجود است که برگام باقی مانده است برای بازگشت ملت به چرخه دوره ای اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش مساعد نیست. اگرچه تحریم‌های مختلف در بخش نفت، مشتقات نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی را لغو می‌تدریجی، با این حال چرخه‌ای را در سیستم بانکی برای ما فراهم می‌تدریجی که برای ادغام کردن تمام ارزهای دوره ای در سیستم بانکی علاوه بر این دلار است که یکی اجتناب کرده اند آن‌ها است. اشکالاتی. اجتناب کرده اند پرگام در سال ۲۰۱۵ {در این} مورد به هماهنگی نرسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلار بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید جایگزین مناسبی برای اقدام علیه ارزهای سراسری خارج اجتناب کرده اند واحد پول دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تحمیل شود.

رئیس تجهیزات دیپلماسی افزود: ارزی غیر اجتناب کرده اند دلار در سیستم بانکی قابل تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر می توانیم نفت شخصی را با بیرون محدودیت در چارچوب توافقات اوپک بفروشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سیستم بانکی مناسب پول اکتسابی کنیم. با بیرون اینکه کسی دخالت تدریجی که این پول را صرف کالاهای بشردوستانه هر دو کالاهای اساسی هر دو نیازهای ملت در زمینه های مختلف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تحریم فلزات گرانبها، کشتیرانی، بنادر، کسب هواپیما، کسب اجزا هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند زمینه های تولید دیگری را لغو کنیم.

زمانی که هماهنگی در وین ادعا شود، هماهنگی اجتناب کرده اند برجام فراتر نخواهد سر خورد

وی افزود: با این حال در آن منصفانه نقص موجود است، از ما با توجه به تحریم های ثانویه آمریکا به صورت پل زدن صحبت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های ثانویه آمریکا برداشته تبدیل می شود. پیشرفت قابل توجهی {در این} زمینه در جاری انجام است. متعاقباً منصفانه محدودیت اساسی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است که مذاکرات ما اجتناب کرده اند دریچه پرگام همراه خود همه حدودش انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی که هماهنگی در وین ادعا شود، هماهنگی اجتناب کرده اند پرگام فراتر نمی رود.

وزیر امور خارجه افزود: بعد از همه در مذاکرات همچنان در امتحان شده هستیم به همان اندازه در هر زمینه ای که امکان دارد امتیازاتی به کف دست آوریم به همان اندازه کمتر از حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد ملت را خارج اجتناب کرده اند موانعی فراگیر ما تحمیل شده، تامین کنیم. در بخش لغو تحریم ها همراه خود کاستی های برجام تاکنون توانسته ایم پیشرفت های چشمگیری داشته باشیم. بعد از همه روزی آن هر کدام مذاکره ای به سطح بالا می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطح پایانی منصفانه، ۲، ۴ هر دو ۵ موضوع باقی {می ماند}، طرفین محدودیت های خاص شخصی را بر اوج میز مذاکره سیاسی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو طرف تمایل دارد امتیاز بیشتری کسب تدریجی. در این زمان ما {در این} مسیر هستیم.

جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن قانونی سپاه را باید مهمترین بخش امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی کشورمان دانست.

وی علاوه بر این اظهار داشت: موضوع بردن لیست کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجتناب کرده اند لیست بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیست تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات یکجانبه آمریکایی ها علیه ایران یکی اجتناب کرده اند موضوعات قابل توجه مذاکرات فعلی ما در وین است. وقتی می گوییم کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی در بخش کسی حقوقی، انواع هلدینگ (نمایندگی) مالی عظیم ما هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مؤسسات عظیم دولتی ما مستقر هستند، این یکی اجتناب کرده اند امتیازات درمورد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سپاه در موضوع سپاه، آنچه برای ما ضروری است، ملاحظه به جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناخته شده به عنوان مهمترین بخش امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعی کشورمان است. ما {در این} زمینه همراه خود آمریکایی ها پیام رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل کرده ایم.

مسئولان ارشد سپاه می گویند اگر به جایی رسیدید آن بحث سپاه مطرح شد، بحث سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر امور خارجه یکپارچه داد: متعاقباً این یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است که همچنان در اصل کار ما قرار دارد. بعد از همه مسئولان برتر رتبه سپاه در وزارت امور خارجه همه وقت نکته ای را به ما یادآوری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند برای صلاح ملت هر کاری مورد نیاز است انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به جایی رسیدید آن بحث سپاه مطرح شود، مشکل سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد. این را می گویند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه از یک راه یا دیگری مسئولان ارشد سپاه اجتناب کرده اند خودگذشتگی شخصی را نماد می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار شخصی را به بالاترین مرحله می رسانند. اگر واقعاً چیز خوب در مورد ملت را {در این} هماهنگی می بینید، نتیجه گیری اینجا است که نگیرید.

وی اظهار داشت: با این حال ما همه امتیازات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح مردمان را در تذکر می گیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویکرد آمریکایی ها را در تذکر می گیریم، آخر سپاه پاسداران متشکل اجتناب کرده اند جمعی اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی در خدمت میهن است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان سلیمانی به هیچ وجه به شخصی اجازه نمی دهیم در امتداد طرف سایر امتیازات رفع نشده همراه خود طرف آمریکایی، به طرف آمریکایی بگوییم که موضوع سپاه علیرغم اجازه افسران ارشد سپاه برای ما قابل رفع است. موضوع سپاه قطعاً بخشی اجتناب کرده اند مذاکرات ماست، معادل سایر موضوعاتی که همچنان بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی ها در حال وقوع است.

اگر آمریکا رویکردی غیرواقع بینانه داشته باشد، در کنترل شکست مذاکرات {خواهد بود}

وی اظهار داشت: در نظر گرفته شده می‌کنم آنچه بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکایی‌ها باقی می‌ماند هماهنگی این است که اگر آمریکایی‌ها رویکرد واقع‌بینانه داشته باشند، با این حال اگر آمریکایی‌ها بخواهند ما را همراه خود رویکرد غیرواقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند اقدام همراه خود شتابزده بپذیرند. در جاده مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان، بی شک آمریکایی ها در کنترل شکست مذاکرات خواهند بود.

ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه ملت ecu بر اوج منصفانه محتوای متنی به هماهنگی رسیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقاله خواهد آمد باید بسته شدن شود.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: در این زمان به صراحت می گویم اکنون همراه خود سه ملت ecu بر اوج منصفانه محتوای متنی به هماهنگی رسیده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقاله خواهد آمد ما خواستن به اصلاح بسته شدن دارد. چین همراه خود وجود مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین اجتناب کرده اند هماهنگی روسیه حمایت می‌تدریجی، هرچند موضع ما در مخالفت همراه خود نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه اوکراین انصافاًً مشخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صدای بلند موضع شخصی را اجتناب کرده اند موجود در مسکو ادعا کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه نیز اجتناب کرده اند این هماهنگی حمایت می‌تدریجی. او هست. ممکن است صریحاً به لاوروف گفتم هر جا که چیز خوب در مورد ما ایجاب تدریجی، اگر توافقی حاصل شود، سویه ها بنفش ما رعایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد ملت ما تامین شود، کف دست بردار نخواهیم بود.

رئیس تجهیزات دیپلماسی اظهار داشت: همچنان بسیار قدرتمند موضوع ما نحوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه بردن کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی ایران اجتناب کرده اند فهرست تحریم ها است. شاید در مجموع، این همچنان بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین مشکل جاده بنفش بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف آمریکایی باشد. ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس تجهیزات پوشش خارجی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوهای شخصی به وزیر امور خارجه، دبیرکل گروه ملل متحد، آقای بورل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارم آقای باقری می گویم که گاهی شاهد تناقضاتی در پیام های آمریکایی ها هستیم. . حداقل همراه خود تظاهر به حسن نیت موافق نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری به هماهنگی می رسد. ما به هیچ وجه اجتناب کرده اند دستاوردهای هسته ای خودداری نخواهیم کرد به همان اندازه روزی که تعهدی مقاوم نگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی ما به سطح ای مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن نرسد. درگیر کودک های پروانه ایرانی فرد مبتلا که {به دلیل} تحریم های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب همراه خود مشکلات قابل توجه مواجه هستند. اگر می‌خواهید اولویت‌های شخصی را با توجه به پیشرفت هسته‌ای برطرف کنید، به اولویت‌های ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعال غرب بپردازید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن درآمد متقابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم متقابل است.

ماه قبلی در محیط کنوانسیون امنیتی مونیخ، ممکن است همراه خود بان کی مون، دبیرکل گروه ملل متحد صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به وضعیت فعلی یمن به تفصیل بحث کردم. . تجاوزات تمدید شده مدت علیه مردمان یمن غیرقابل قبول است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شناخته شده به عنوان دبیر کل گروه ملل متحد خوشایند هستید که نمایندگی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز امتحان شده کنید به همان اندازه محاصره بشردوستانه، توقف نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهای یمنی-یمنی را افزایش دهید.

وی تصریح کرد: بعد از همه {در این} مورد سعودی ها تقاضا های مکرر حتی اجتناب کرده اند جمهوری اسلامی ایران داشته اند که اجتناب کرده اند روابط غیر سکولار ما برای بالا دادن به نبرد ما استفاده تدریجی. ما حتی یکی ۲ بار همراه خود مراجعه به برخی کشورهای جهان در مخلوط دیپلماتیک شخصی سعی کردیم این کار را انجام دهیم، با این حال سرانجام اجتناب کرده اند تذکر مذاکرات، طرف سعودی غیر از اینکه در جستجوی راه رفع باشد، در جستجوی آن چیزی بود که {در این} زمینه بود. میدان نبرد او دریافت کرد نشد.

امیرعبداللهیان اظهار داشت: به صورت جداگانه عربستان باید رویکرد شخصی را تنظیم دهد. سعودی ها می دانند که بدون در نظر گرفتن نبرد اصولاً یکپارچه یابد، از دوام یمن مقاوم تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده تر احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت جداگانه این هشداری قابل توجه برای سعودی ها است. ما همراه خود توسعه نبرد در جهان موافق نیستیم. ما همراه خود یکپارچه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به یمن موافق نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم سلاح های دشمنان جهان که در این زمان {در این} نبرد استفاده تبدیل می شود، تنها به نفع دشمنان جهان اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه این نبرد. . این به نفع شبه نظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ طرفی در جهان نخواهد بود.

وزیر امور خارجه در خصوص بازدید شخصی به سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان اظهار داشت: در سوریه شهدای بزرگی را در امتداد طرف مردمان ملایم قدم سوریه در نبرد همراه خود داعش تقدیم کردیم. قطعا در شرایط کنونی بهبود همکاری های مالی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری که چیز خوب در مورد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه را تامین می تدریجی برای ما فوق العاده مورد ملاحظه است.

چون آن است وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این گفتگو خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه در مقامات آقای رئیسی ۲ اصل کار خاص برای افزایش وضعیت مالی ملت دارد. همراه خود ملاحظه به قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیک های مالی، تحریم ها باید خنثی شود، نباید منتظر مذاکرات وین باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت را به نتایج به کف دست آمده در آنجا پیوند دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تجهیزات دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجمن رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما ادعا شده است. .. این یکپارچه مذاکرات در وین برای تعمیر تحریم ها است.

وی افزود: مقامات جمهوری اسلامی همزمان این سیستم تثبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی سازی تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به بهبود مالی ایمن برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مذاکره قابل توجه برای تعمیر تحریم ها را دنبال می تدریجی. در سال ۱۴۰۱ شمسی آنچه مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند مانترا سال مطرح کردند، اولویت عظیم ما را در تجهیزات دیپلماسی در روزهای بلند مدت بر می انگیزد. حدس و گمان به دستیار فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان در بخش وزارت امور خارجه استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند توانمندی های فوق العاده خوبی که کودکان {در این} زمینه دسترس در بازار جهانی تحمیل کرده اند استفاده کنیم.

انتهای پیام/ ۱۱۲


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید