گمانه زنی نخست وزیر ژاپن دانستن درباره استفاده روسیه اجتناب کرده اند سلاح هسته ای
نخست وزیر ژاپن تصریح کرد: در حالی کدام ممکن است احتمال استفاده روسیه اجتناب کرده اند سلاح هسته ای در جاری دقیق تر شدن است; من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم کدام ممکن است بازدید فرستاده آمریکا به هیروشیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص عینی او اجتناب کرده اند واقعیت منصفانه حمله هسته ای پیامی محکم برای محله در سراسر جهان است.

دیدگاهتان را بنویسید