آموزه های حفاظت مقدس اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی / همانطور که صحبت می کنیم استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی برای خون شهدا


پرس گروه حفاظت بومی: ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه محورهای بی نظیر سنت اسلامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین سنت هدف بقای اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام اسلامی است.

{در این} ۲ محور، اسلام همراه خود اقتدار بر اساس های شخصی ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مخالفت با هر طوفانی ایستادگی می تدریجی. همراه خود نگاهی اجمالی به گذشته تاریخی ملت ها درمی یابیم کدام ممکن است اگر ملتی سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه داشته باشد پیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلند {می ماند}. با این حال برای اینکه گروه در مسیر درست حرکت کنید همیشگی سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارتی سنت ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه در گروه ایمن باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار بیماری های همه گیر نشود، باید محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آسیب ها دفاع کردن کنید

همراه خود برخی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص نیاز فروش سنت ایثار، مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه های دوران حفاظت مقدس در گروه اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی داشته ایم کدام ممکن است در یکپارچه می خوانیم.

حجت الاسلام علی رضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همراه خود تاکید بر اینکه ایمنی همانطور که صحبت می کنیم ملت ما مرهون جانفشانی های سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدا در نبرد تحمیلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید لازمه سنت خودسازی است. فداکاری آسانسور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه مبایعه نامه طلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی سربازان دوران حفاظت مقدس همراه خود ابزارهای مختلف زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در گروه آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادینه شود به همان اندازه در همه زمان ها در افکار خشمگین نگه دارد.

دفاع مقدس از نگاه نمایندگان

وی حفاظت اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد های انقلاب اسلامی به طور قابل توجهی قطعا ارزش آن را دارد های هشت سال حفاظت مقدس را خوب تعهد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگانی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اسلام گرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام باشید.

مشاور شهرستان محله در مجلس شورای اسلامی، فروش سنت حفاظت مقدس در گروه را مهمترین مسئله در خنثی سازی دسیسه های دشمنان خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: نهادینه شدن سنت حفاظت مقدس در تعیین کنید قطعا ارزش آن را دارد هایی معادل وحدت، وحدت سراسری کدام ممکن است ممکن است غرب ستیز ایران باشد در پیشبرد بدست آوردن به نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای انقلاب اسلامی فوق العاده کارآمد است.

جبار کوشکی نژاد مشاور مردمان رشت در مجلس دهم همراه خود دقیق اینکه آموزه های حفاظت مقدس انقلاب اسلامی را بیمه می تدریجی، اظهار داشت: در سنت حفاظت مقدس پوچی وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودخواهی جایی جز نداشت. ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شخصی گذشتگی امتیازات بی نظیر ملت بود.» همدلی، اتحاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی بود.

دفاع مقدس از نگاه نمایندگان

وی در یکپارچه یکی اجتناب کرده اند عناصر مهمی کدام ممکن است دشمنان، نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی در ملت ما تحمل آن را ندارند، موفقیت ما در صدور امثال انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام راحل به خارج اجتناب کرده اند مرزهای ایران اسلامی است. قهرمانان نبرد همراه خود رژیم سلطه بر ایده قطعا ارزش آن را دارد‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزه‌های هشت سال حفاظت مقدس هستند.

ابوالفضل ابوالترابی مشاور گروه امور خانه مجلس دهم شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه هشت سال حفاظت مقدس ادای احترام به رشادت های مجاهدان ثابت بودن است کدام ممکن است جان شخصی را {برای حفظ} وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهن فدا کردند، اظهار داشت: ملت ما نخواهیم شد به تعهد شخصی در قبال شهدا حرکت کنیم.

دفاع مقدس از نگاه نمایندگان

مشاور مردمان نجف آباد، تیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارون در مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق اینکه گرامیداشت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان نبرد تحمیلی نباید محدود به هفته حفاظت مقدس باشد، تصریح کرد: چرا کدام ممکن است در دوران نبرد تحمیلی همه آحاد گروه آمدند. همراه خود تمام قوا به میدان نبرد برای نبرد همراه خود دشمن بعثی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانش بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم اجتناب کرده اند تعهد همه آحاد گروه محافظت یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای آن نقطه است.

وی اظهار داشت: اگر همانطور که صحبت می کنیم مردمان کشورمان در استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی مسکن می کنند به برکت خون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربازان دوران حفاظت مقدس باید سنت حفاظت در گروه آسانسور شود چرا کدام ممکن است عدم ملاحظه به سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت آموزه های هشت سال حفاظت مقدس در حضور در نیازها ضدایرانی شخصی مغرورتر خواهند بود.»

انتهای پیام/۳۴۱


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید