راهیان آفتاب جهاد اجتناب کرده اند پایین پاسگاه «درگیری رمان» است


گروه مطبوعات بخش‌های دفاعی – غلامرضا بنی‌آساده، روزنامه‌نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه‌نگار حفاظت مقدس; این درگیری تمام شده است. بیش اجتناب کرده اند ۳۳ سال اجتناب کرده اند فینال روز شلیک گلوله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب سلاح های مردانه می گذرد، با این حال «درگیری رمان ها» ساده به نوک نرسیده است، اما علاوه بر این در پارادایم جدید، جبهه های جدیدی در جاری گشودن است.

چون آن است در درگیری منصفانه طرف بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرف تولید دیگری قلمرو کفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور اجتناب کرده اند شرق کمونیستی به همان اندازه غرب امپریالیسم، جبهه در حال حاضر هم همینطور است. همه دروغ ها در «درگیری رمان» به سمت ما صف آرایی می کنند. آنها علاوه بر این شناخته شده به عنوان ترسو کار می کنند. آنها در همه زمینه ها «درگیری روانی» می کنند. شبیه به طور کدام ممکن است در حفاظت مقدس ایستادیم، ایستادیم.

ما درگیری را همراه خود پیروزی تمام کردیم با این حال حفاظت مقدس تمام نمی شود. تعیین کنید اصلاح می تنبل، پل اصلاح می تنبل، با این حال رویارویی ما همراه خود سربازان شیطان در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی است. در روزهای اول نوک درگیری، امام روح الله این موضوع را برای ما دلیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میدان جهاد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: درگیری ما درگیری حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک یافتنی نبود، درگیری منصفانه درگیری بود. درگیری فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروت.» مسکن.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود «تمام وجود» کار کنیم به همان اندازه دشمن نتواند یک بار دیگر ما را نابود تنبل.

ما صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمانه امتحان شده می کنیم به همان اندازه حقایق را به گونه ای رئوس مطالب کنیم کدام ممکن است «تحریف» بر سر راه سدی شکست ناپذیر قرار گیرد. واقعیت را می گوییم به همان اندازه جای «شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلاد» عوض نشود. ما {برای حفظ} حرمت سطح ها قلم می گیریم. ما در جاری انجام اقداماتی برای مکان یابی تفسیر های عینی اجتناب کرده اند حروف قلمی هستیم.

راهیان آفتاب تجسم این واقعیت خوانی است کدام ممکن است در سرزمین سرخ حقایق همراه خود سبزترین عبارات بازسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانده خواهد بود. روح شهدا در مشهد . عصر در حال حاضر در کلاسی درس می خوانند کدام ممکن است عصر در گذشته در طولانی مدت درس شخصی گذشته تاریخی می نوشتند. در حال حاضر به سرزمین هایی می رویم کدام ممکن است در کربلا مسکن می کردند. پا به خاکی گذاشتیم کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد حرکت اجتناب کرده اند آن را داشته باشد. ما حقایقی را درک می کنیم کدام ممکن است واقعیت را برای ما بازتعریف می تنبل. اینگونه است کدام ممکن است راهیان آفتاب همراه خود همه سفرها تمایز اساسی پیدا می تنبل. سفرهایی کدام ممکن است سفرهای چهارگانه عشق را تبیین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان را به رهایی درست اجتناب کرده اند اسارت روح می رساند.

عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت ها به بلوغ شهودی می رسند. اینجاست کدام ممکن است به حقیقتی می رسیم کدام ممکن است در سخنان رئیس فرزانه انقلاب آمده است: در حال حاضر یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدا کمتر اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده نیست. راهیان آفتاب {در این} زمینه به معنای واقعی کلمه هستند احیای بیانیه سوگند خورده است. بدست آوردن به ۱ گزارش دقیق اجتناب کرده اند حقایق.

او در «تفسیر جهاد» موقعیت مجاهد را تفریحی کرد. ترتیبی علیه افرادی که می خواهند حق را باطل جلوه دهند به همان اندازه باطل را در کسوت حق قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدر آن را بدانند. با این حال ما همراه خود هشدار انصراف نمی کنیم. با این حال این غیرممکن است. واقعیت بیانیه سوگند خورده راه را می گشاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه های تاریک را روشن می تنبل. ما اجتناب کرده اند آن مشخص هستیم، به همین دلیل پرچم هایی را برای جشن پیروزی در درگیری روایات کنار هم قرار دادن می کنیم. همه {نمی توانند} کور باشند…

انتهای پیام/


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید