الگوی اولین صفحه کامپیوتر شفاف سامسونگ روی ۲ گوشی مختلف چاپ شده شد


۲ قالب اجتناب کرده اند گوشی های سامسونگ همراه خود صفحه کامپیوتر شفاف رول شده چاپ شده شده است کدام ممکن است طراحی فناوری بعدی گوشی های سامسونگ را به حاضر می گذارد.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خبری تکنا، سامسونگ نزدیک به ۱ دهه است کدام ممکن است در جاری بهبود فناوری های صفحه کامپیوتر تاشو است. این در حالی است کدام ممکن است ۲ گوشی گلکسی فولد ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلکسی زد فیلیپ ۳ سال قبلی همراه خود نتایج خوش بینانه وارد بازار شدند. تغییر شدن به پرفروش ترین گوشی معقول تاشو. بعد از همه این نمایندگی سعی کرده {است تا} طراحی های مختلف گوشی های معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلت ها را مورد استفاده قرار گیرد همراه خود فاکتورهای تاشو بهینه تنبل. نمایشگرهای چرخشی احتمالاً گام بعدی در تکامل تجهیزات های تاشو هر دو تلویزیون های معقول این نمایندگی هستند.

فناوری صفحه کامپیوتر انعطاف پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاشو توسط سامسونگ در چندین پتنت بررسی شده است. با این حال این نمایندگی اکنون روی گوشی هوشمندی همراه خود صفحه کامپیوتر شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تلنگر واقعاً کار می کند. الگوی اولین این ۲ گوشی کدام ممکن است در گروه جهانی تصرف مذهبی چاپ شده شده است نماد می دهد کدام ممکن است این ۲ گوشی دارای طراحی های خاص همراه خود صفحه کامپیوتر های شفاف رول شده هستند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند لبه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس به صورت عمودی غلت می خورد. هر ۲ صفحه کامپیوتر شفاف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان اجتناب کرده اند آنها برای این سیستم های واقعیت افزوده استفاده کرد. بعد از همه قالب های حاضر داده شده مفهومی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است به هیچ وجه به مرحله ساخت نرسند.

دیدگاهتان را بنویسید