بیرانوند: خوشحالم چون در نظر گرفته شده می‌کنند ایران به انگلیس می‌بازد، استقامت کنید به همان اندازه به دنیا برسیم.
علیرضا بیرانوند، دروازه بان نیروی کار سراسری فوتبال ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون عضو تجهیزات گلف بوویس پرتغال، دیدار مقابل انگلیس در اولین ورزشی جام جهانی را خوب جذب می کند فوق العاده برتر برای نیروی کار سراسری از آن آگاه است.

دیدگاهتان را بنویسید