تصویب پیش نویس موافقتنامه معاضدت حقوقی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان


تصویب پیش نویس موافقتنامه معاضدت حقوقی ایران و قزاقستانبه گزارش گروه اطلاعات خانه حفاظت پرس ، نمایندگان در مونتاژ علنی بلافاصله (دوشنبه ۲۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی همراه خود ۱۶۰ رای موافق، عالی رای دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ رای ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۲۰ مشاور حاضر شدند. حضور در مونتاژ پیش نویس موافقتنامه بین مقامات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری قزاقستان با اشاره به معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی به تصویب رسید.

در یکی اجتناب کرده اند داروها این لایحه آمده است:

پیش نویس موافقت نامه مقامات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری قزاقستان در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی برای ادغام کردن مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۳۰) ماده به رئوس مطالب اتصال تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقامات اجازه تغییر داده تبدیل می شود. اسناد.

تبصره ـ اعمال ایده ها هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت (۷۷)، یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ (۱۲۵) را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ (۱۳۹) قوانین اساسی در اجرای این قوانین الزامی است.

انتهای پیام/۳۴۱


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید