تولد ۴ قلو در شفاخانه شهر هرات یزد


۴ قلو اجتناب کرده اند خوب مادر ۲۲ ساله در هرات به دنیا آمدند.

دیدگاهتان را بنویسید