دوم دلخراش سقوط گلایدر؛ منصفانه کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه زخمی


سلام نو نوشت: سقوط گلایدر در هدف کوه ویلگوس مریوان منصفانه کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مجروح بر جای گذاشت.

۲ جوان چترباز در کوه فیله قوس مریوان مدیریت شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر بر تأثیر سقوط جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلبان نیز مجروح شد.

ارتفاعات احاطه دریاچه زریوار یکی اجتناب کرده اند محل قرارگیری های مورد کنجکاوی کودکان قلمرو برای پاراگلایدر است.

دیدگاهتان را بنویسید