پدر شهید کریمی دزچ به فرزندان شهیدش اتصال


پدر شهید پیوست به گزارش گروه حماسه جهاد پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت ؛ «علی مراد کریمی زیشا» پدر ۲ شهید سرافراز «اسماعیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرج کریمی زیشا» پس اجتناب کرده اند سال ها جدایی در سن ۹۶ سالگی به فرزندان شهیدش اتصال. به سال ها اجتناب کرده اند جدایی

مراسم تشییع پیکر این پدر گرامی در حال حاضر (دوشنبه) اجتناب کرده اند تالار معراج حیاط پشتی رضوان {به سمت} قبرستان شهدای حیاط پشتی جنت زیشا برگزار شد. جذاب کن

شهید «اسماعیل کریمی دزهشه» متولد ۱۳۴۴ اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۶۱ در آبادان به مبایعه نامه رسید. شهید «ایرج کریمی دزهشه» متولد ۱۳۴۵ در شهر اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۶۵ در شهر شلمچه بر تأثیر اصابت گلوله به مبایعه نامه رسید. ترکش

انتهای پیام/ ۱۱۸


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

دیدگاهتان را بنویسید