کمک به مبتلایان قلبی همراه خود فناوری {مورد استفاده در} واکسن کرونا
دانشمندان بریتانیایی در امتحان شده هستند به همان اندازه اجتناب کرده اند فناوری {مورد استفاده در} مونتاژ واکسن کووید ۱۹ برای رشد معامله با حمله ها قلبی استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید